Enkele wijzigingen per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 worden de postzegels duurder (gemiddeld 5%):

Lettre prioritaire (timbre rouge) of lettre verte (timbre vert):
timbre vert (ontvangst in Frankrijk binnen 48 uur) gaat van € 0,97 naar € 1,08;
timbre rouge (ontvangst in Frankrijk binnen 24 uur) gaat van € 1,16 naar € 1,28.

Mise en place du dispositif de signalisation des angles morts des vehicules lourds (installatie van het dodehoeksignaleringssysteem voor zware voertuigen)

Per 1 januari 2021 moeten alle voertuigen met een PTAC (Poids Total Autorisé en Charge), (dat wil zeggen maximale gewicht van een beladen voertuig) van meer dan 3,5 ton (ook zware campers) voorzien zijn van een installatie voor signalering dode hoeken en zijn zij verplicht stickers te voeren op de zijkanten en achterzijde om te waarschuwen voor de risico’s van een “dode hoek”. De regering is vastbesloten om de bescherming van kwetsbare gebruikers (fietsers, voetgangers, gebruikers van scooters, enz.) op de openbare weg te versterken met de implementatie van het dodehoeksignaleringssysteem op zware voertuigen. Omdat de cabine van bijvoorbeeld een zware vrachtwagen draait tijdens het maken van een bocht, is de chauffeur het zicht in een deel van zijn spiegels even kwijt. Recht naar achteren ziet hij sowieso niets. Als je vlak naast de cabine fietst – vooral aan de rechterkant – ben je ook slecht zichtbaar en soms zelfs onzichtbaar. Heel veel gebruikers zijn zich niet bewust van de onmogelijkheid voor de chauffeur van zware vrachtwagens om hun aanwezigheid aan weerszijden waar te nemen. Deze situatie is de oorzaak van soms dodelijke ongevallen, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder van plan is af te slaan terwijl een fietser aan de zijkant van het voertuig staat. Dit besluit is gepubliceerd op 20/11/2020 (Ministère de l’Intérieur). Het besluit geldt niet voor landbouw- en bosbouwvoertuigen.
Afwezigheid van de stickers zal worden beboet als een overtreding ‘Classe 4’. (€135,-).

Vereenvoudig administratieve beslissingen

Ter bevordering van administratieve vereenvoudiging werd een wet betreffende de versnelling en vereenvoudiging van overheidsoptreden d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique (ASAP) op 7 december 2020 afgekondigd (wet nr. 2020-1525).
De ASAP-wet helpt de openbare besluitvorming te versnellen o.a. door:

  • het verwijderen of samenvoegen van administratieve commissies die overbodig zijn geworden;
  • deconcentratie van administratieve beslissingen;
  • vereenvoudiging van de levering van een bewijs van adres om identiteitspapieren, rijbewijs en registratiecertificaat te verkrijgen, door online registratie voor het rijbewijsexamen te autoriseren;
  • opening en het beheer van de populaire spaarrekening vergemakkelijken;
  • het vergemakkelijken van de registratie voor het rijbewijsexamen.

Bron: economie.gouv.fr

Winter uitverkoop

De winter uitverkoop van 2021 begint op woensdag 20 januari 2021 in plaats van woensdag 6 januari 2021. Dit werd aangekondigd door het ministerie van Economische Zaken als gevolg van de economische moeilijkheden die de handelaren ondervonden tijdens de Covid-19 gezondheidscrisis. De winter uitverkoop van 2021 vindt dus plaats van woensdag 20 januari tot en met dinsdag 16 februari 2021 en duurt 4 weken.

Registratie van onder andere (elektrische) fietsen

Om diefstal en/of illegale wederverkoop van (elektrische) fietsen tegen te gaan, moeten fietsen die door handelaren nieuw worden verkocht, vanaf 1 januari 2021 worden gemerkt. Deze verplichting wordt vanaf 1 juli 2021 uitgebreid tot tweedehands fietsen die door professionals worden verkocht.

Het unieke nummer van de fiets zal worden vastgelegd in een database van identificatoren om het gemakkelijker te maken om de eigenaar te vinden. Dit wordt gespecificeerd in een besluit dat op 25 november 2020 in het Publicatieblad van Service-Public.fr is gepubliceerd.

Markering
Het markeerproces moet de duurzaamheid en onveranderlijkheid ervan garanderen. Het identificatiesymbool wordt op het frame geplaatst en moet zonder problemen leesbaar zijn.
Het identificatienummer wordt ook op de factuur vermeld. De dealer zal de koper ook de nodige informatie moeten geven zodat de nieuwe eigenaar zijn toegangs- of rectificatierechten kan uitoefenen.

Deze verplichte markering heeft geen betrekking op:

  • kinderfietsen (waarvan de wielen een diameter hebben die kleiner is dan of gelijk is aan 16 inch)
  • fietskarren
  • persoonlijke transportmiddelen (scooters, gyropoden, hoverboards…)

Kijk voor meer informatie op de site Service-public.fr of klik hier

Print Friendly, PDF & Email