“Iedereen een Smartphone”

Ik las in de Volkskrant een column van Aleid Truijens. Zij schrijft vaak over onderwijs en met een zekere regelmaat ook over onderwijs in Frankrijk.
Van de zomer in Frankrijk stuitte ze op een weekmenu dat nog voor de ramen hing op de école élémentaire. Een menu, gemaakt door de gemeente, staats-eten dus, maar ieder kind dagelijks een gezonde driegangenmaaltijd. Dat wel.

Maar waar het om ging, is het volgende. De staat heeft nog altijd een dikke vinger in de Franse onderwijspap en bepaalt het lesprogramma. Godsdienstonderwijs wordt niet gegeven: God heeft niets te zoeken in de school, is de Franse overheidsopvatting.

Maar bij de start van het nieuwe schooljaar, wacht de kinderen een verrassing. Voortaan zijn smartphones op basisscholen en colleges streng verboden. Niet alleen in de les, maar ook op het speelplein, in de kantines, op de toiletten en op de sportvelden. Emmanuel Macron had het tijdens zijn campagne beloofd en inmiddels is er een wet voor aangenomen. Geen pesterige filmpjes of geinige filmpjes meer maken en versturen tijdens de schooltijd, niet meer appen, niet meer instagrammen etc..

Ouders boos? Ja, sommigen wel omdat ze intussen gewend zijn om de hele dag met hun kinderen contact te hebben.
Leerkrachten blij? Ja, veel zijn er positief over. Ze hoeven geen telefoonpolitie meer te zijn, ze hoeven niet voortdurend te vragen de telefoon tijdens de les uit te zetten.
De scholen die al eerder met dit beleid zijn begonnen melden dat kinderen geconcentreerder werken en zich beter ontspannen. In de pauze wordt weer met elkaar gepraat en op het schoolplein wordt zelfs weer ge(voet)bald.

The London School of Economics heeft in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de prestaties van kinderen. Daaruit bleek dat op scholen waar de mobieltjes waren verbannen, de prestaties van de kinderen met 6.4% waren gestegen en deze vooruitgang was het meest spectaculair bij kinderen die moeilijk leerden of een taalachterstand hadden.

Dat “iedereen een smartphone”, de gelijkheid tussen kinderen zou vergroten, zoals wel wordt aangenomen, bleek niet waar te zijn.
De ongelijkheid tussen kinderen vermindert als het selectietijdstip wordt verlaat. Zodat niet al op een vroege leeftijd kansen voor kinderen worden afgesneden. Kinderen niet laten kiezen op 12-jarige leeftijd waardoor ze al in een straatje terechtkomen waar ze niet meer uitkomen.

In Nederland is nu iets van deze Fransige opvatting overgewaaid. Er komt dit jaar een pilot met tienerscholen voor kinderen van 10 tot 14 jaar waar kinderen kunnen ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze interessant vinden. Zonder selectie. Als we ze dan gelijk mobielvrij maken slaan we 2 vliegen in een klap.

Maar misschien kunnen wij er ook nog iets van leren, want al zijn we geen kinderen meer, we zitten ook maar al te vaak met dat ding voor onze neus te bliepen en te appen. Laat het apparaat wat meer uit, maak weer wat vaker een praatje met elkaar thuis of in het cafe/restaurant. Misschien gaan we er wat beter door communiceren. Je weet het maar nooit. Ik ga het maar eens proberen.

*met dank aan Aleid Truijens, schrijver, literatuurrecensent

Anna

Print Friendly, PDF & Email