Enkele wijzigingen vanaf juli 2020

Réouverture des frontières extérieures de l’UE

Frankrijk heeft besloten dat onder voorwaarden de buitengrenzen van het Schengengebied per 1 juli weer opengaan. Dit geldt voor de landen: Georgië,
Montenegro, Servië, Algerije, Marokko, Rwanda, Tunesië, Canada, Uruguay, Australië en Nieuw-Zeeland.

Paiement de ses impôts au bureau de tabac

Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om bij een “bureau de tabac” belastingen te betalen (tot €300 contant of per carte bancaire; hogere bedragen alleen per carte bancaire). Dit was in een aantal departementen al bij wijze van proef mogelijk maar is nu in heel Frankrijk definitief ingevoerd.

Taux d’intérêt légal au 2e semestre 2020

De wettelijke rentevoeten die van toepassing zijn in de tweede helft van 2020 zijn vastgesteld op 3,11% voor vorderingen van natuurlijke personen die niet handelen voor beroepsdoeleinden en op 0,84% voor alle andere gevallen.

Une baisse des tarifs du gaz

Verlaging van de gasprijs (Engie) met 0,3%.

Allocations d’assurance chômage

De werkloosheidsuitkeringen stijgen met 0,40%. Ben je werkloos en volg je een opleiding of omscholing, dan komt daar nog een uitkering van de ARE (l’Aide au Retour à l’Emploi) bij.

Logement : les aides pour payer son loyer sont à demander à partir du 30 juin

Werknemers en werklozen die door de Coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt, waardoor zij hun huur of afbetalingsverplichtingen niet kunnen voldoen, ontvangen gedurende maximaal 2 maanden (met terugwerkende kracht tot 1 april 2020) een uitkering van €150 per maand. Dit geldt voor werknemers die minder dan 1,5 keer de SMIC (minimum loon) verdienen en die door de Coronacrisis minimaal 15% in inkomen achteruit zijn gegaan.

Seizoenarbeiders in de agrarische sector ontvangen vanaf 30 juni ook een maandelijkse premie van €150, gedurende maximaal 4 maanden.

Les véhicules utilitaires transformés en véhicules de tourisme soumis au malus

Ga je van een bedrijfswagen een busje voor personenvervoer (laten) maken, dan ga je een malus betalen. Deze malus is eigenlijk bedoeld voor zwaar vervuilende motorvoertuigen, maar geldt nu ook voor bedrijfswagens die omgebouwd zijn voor personenvervoer en die bij de eerste kentekenregistratie in Frankrijk daarvoor niet zijn belast. Bij een uitstoot van 138 gram CO2 per km betaal je €50, bij een uitstoot van meer dan 212 gram CO2 betaal je €20.000. Families met minimaal drie kinderen krijgen in 2020 nog een korting.
Deze belasting voor bijzonder vervuilende voertuigen zal van toepassing zijn bij het aanvragen van een wijziging van het kentekenbewijs van het voertuig.

Quels sont les équipements obligatoires sur un EDP motorisé à partir du 1er juillet

Gebruikers van steps, hoverboards, skeelers, skateboards of scooters (zonder motor) worden beschouwd als voetgangers en mogen dus gebruik maken van het trottoir. Maar als ze elektrisch worden aangedreven, is het trottoir verboden en moeten ze gebruik maken van de rijweg. Fietsen worden beschouwd als voertuigen en moeten op de weg rijden.

Nouveaux tarifs pour certaines cigarettes et tabac à rouler

Prijsverhoging van een pakje sigaretten met 10 of 20 cent. Daar staat een prijsverlaging tegenover van enkele andere merken sigaretten met hetzelfde bedrag. Uiteindelijk wil de regering, om rokers van het roken af te brengen, toe naar de prijs van €10 per pakje sigaretten.

Bron: service-public.fr

Print Friendly, PDF & Email