Veranderingen vanaf 1 januari 2020

Prijsverhoging posttarieven

Vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 gaat de groene zegel (timbre vert) 97 cent kosten. De rode zegel (prioritaire) wordt met 11 cent verhoogd tot € 1,16.

100% vergoeding

brilmonturen+glazen, gebitsprotheses en hoortoestellen.
Vanaf 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 gaat de tweede fase in werking van de 100% vergoe-ding van brilmonturen plus glazen, gebitsprotheses en hoortoestellen.
Deze tweede fase bestaat uit 100% vergoeding van bepaalde brilmonturen plus de glazen en 100% vergoeding van diverse gebitsprotheses. De derde fase (100% vergoeding van verschillende hoortoestellen) gaat in per 1 januari 2021.
Klik hier voor meer informatie over de nieuwe tandartszorg.
Klik hier voor meer informatie over de 100% brillenvergoeding.

Hollande/Pays-Bas/The Netherlands

Vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 mag Nederland geen Hollande meer heten, maar moeten de ambassades, de ministeries, de universiteiten, de ondernemingen officieel les Pays-Bas gebruiken. Het doel is om het toerisme beter te verspreiden over heel Nederland. Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden zijn voortaan tevens internationaal te herkennen aan “The Netherlands” en een nieuw logo. Het beeldmerk combineert twee symbolen: NL en een gestyleerde, oranje tulp. Het logo vervangt het tot nu toe veel gebruikte ‘tulpje Holland’ van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.

Vice versa - meerijden met medelanders

Kijk eens op: https://www.facebook.com/groups/557720721672621/ – Vice Versa – meerijden met medelanders. Onlangs hebben wij van één van onze lezers deze link ontvangen.
Men kan zich aanmelden om met iemand mee te rijden of zich aanbieden om iemand mee te nemen naar Frankrijk, Nederland of België of bijvoorbeeld meerijden naar het vliegveld. Aanmelden kost niets, maar kan misschien een keer van pas komen. Ook handig als je bijvoorbeeld iets wilt laten vervoeren.

Print Friendly, PDF & Email