Enkele Franse Uitdrukkingen (Deel 32 )

uitdrukking betekenis
Poisson sans boisson est poisonVis zonder wijn is vergif
Laisse tomber!Laat maar zitten!
C'est simple comme bonjour!Dat is een fluitje van een cent!
Crever de faimErge honger hebben
Réagir à chaudOverhaaste beslissingen nemen
Ça tombe bien Dat komt goed uit
Ça a été?Was het lekker?
C'est pas fameuxHet is niet veel zaaks
Qui sème le vent récolte la tempêteWie wind zaait zal storm oogsten
Un textoEen sms-bericht