Standaard Huurcontract (contrat type de location)

Met het standaard huurcontract (contrat type de location) kunt u alle noodzakelijke informatie controleren voordat u overgaat tot huur, zowel voor een lege als voor een gemeubileerde woning. Het huurcontract legt de rechten en verplichtingen van de huurder en de verhuurder vast. Het minimum is meestal drie jaar, indien de eigenaar een particulier is en zes jaar in het geval van een bedrijf dat in onroerend goed handelt of een verzekeringsmaatschappij.
Een individueel contract van minder dan drie jaar is mogelijk, maar het moet ten minste een jaar duren. Wanneer dit een specifieke reden heeft, kan deze worden gespecificeerd in de huurovereenkomst.

De enige clausules die verschillen in de standaardcontracten voor lege en gemeubileerde woningen hebben betrekking op de duur van het contract, terug te vorderen kosten en garanties.
Vanaf 1 augustus 2015 is de relatie tussen de huurder (locataire of preneur) en de verhuurder (bailleur) geregeld in een standaardovereenkomst waarvan de bepalingen van openbare orde bindend zijn voor de partijen, die er in principe niet van kunnen afzien.

         Bron “alles frans”
Print Friendly, PDF & Email