Enkele voorbeeldzinnen

Na een ongeluk zijn het vaak de pompiers (de brandweer) die het vervoer regelen naar het ziekenhuis. Bij ziekte gebeurt dat meestal door de ambulances van de SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence).

uitdrukking betekenis
Pourriez-vous me montrer votre carte vitale/carte d'assurance maladie?Kunt u me uw zorgpas even laten zien?
J’ai été hospitalisé d'urgenceIk ben met spoed in het ziekenhuis opgenomen
J'ai subi un examen médicalIk ben onderzocht
On a fait des prises de sangZe hebben bloed afgenomen
On a fait un bilan médical Ze hebben een check-up gedaan
Les résultats étaient négatifsDe uitslagen waren negatief
Il faut faire une radio(graphie)U moet een röntgenfoto laten maken
On m’a fait une piqûreIk kreeg een spuitje
Ik lig aan het infuusOn m'a posé une perfusion
De wond was nogal diepLa plaie était assez profonde
On lui a mis la jambe dans le plâtre Zijn been is in het gips gezet
Il a dû être opéréZe moesten hem opereren