Kent u de procedure voor het terugkrijgen van betaalde medische kosten buiten Frankrijk?

Tijdens uw vakantie in het buitenland heeft u mogelijk medische zorg nodig. In Europa kunnen uw uitgaven worden gedekt door de lokale sociale zekerheid. Als u zich buiten Europa bevindt, kunnen deze onder bepaalde voorwaarden door de ziektekostenverzekering worden vergoed.

Heeft u een Europese zorgpas (carte européenne d’assurance maladie/EHIC) dan kunt u tijdens een tijdelijk verblijf in één van de landen van de Europese Economische Ruimte (alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) of in Zwitserland profiteren van de nodige publieke gezondheidszorg.

Maar…. heeft u geen Europese zorgpas of is de pas niet langer geldig, dan moet u de volledige kosten van de zorg in het land van verblijf betalen. Ongeacht of de zorg in de publieke of private sector wordt verleend. Alle facturen en kwitanties moet u bewaren en moet u zodra u weer in Frankrijk bent, aan uw zorgverzekeraar overleggen om te worden vergoed (in overeenstemming met de wetgeving en formaliteiten die van kracht zijn in het land van verblijf).

Via onderstaande link kunt u het formulier (cerfa 12267*04) downloaden en invullen. U kunt een verzoek om terugbetaling (met bewijsstukken) bij uw zorgverzekeraar indienen.

Het formulier kunt u via deze link downloaden:

Bron: Ameli.fr (droits et démarches pour les assurés: vacances à l’étranger- votre prise en charge)