Verplichte sloop in geval van aantasting, hoe klein ook, van het eigendom van anderen

De aantasting, zelfs minimaal, van een constructie op het perceel van een naburig pand is een duidelijk ongeoorloofde verstoring van het eigendom van anderen en moet worden stopgezet. La Cour de Cassation refereert hieraan in een arrest van 23 november 2022.

Een echtpaar bouwt een huis dat, vanwege het reliëf, de installatie van grondankers vereiste die de kelder van het naburige perceel binnendringen. De eigenaren van het naburige perceel ondervinden geen echt ongemak op hun aangetaste land, maar gaan wel in beroep. Het echtpaar stelt dat de sloopkosten niet in verhouding staan tot het belang van de eigenaren van het naburige perceel. Het hof veroordeelt het echtpaar echter tot intrekking van de betwiste trekstangen omdat het eigendomsrecht absoluut en eeuwigdurend is.

La Cour de Cassation bevestigt de beslissing van la Cour d’Appel en verwerpt het beroep van het paar. Het herinnert eraan dat inbreuk, zelfs al is die nog zo klein, een duidelijk ongeoorloofde inmenging is in de eigendommen van anderen en dat dit moet stoppen. Het Hof stelt dat het beëindigen van de verstoring dus het verwijderen van de ankers vereist, het onevenredige karakter van de herstelmaatregel kan niet worden ingeroepen.

Service Public.fr