U wilt een tuinhuisje, een aanbouw of een zwembad bouwen en u heeft gehoord dat u een bouwvergunningbelasting moet betalen? Hoe wordt het berekend? De tarieven per m2 gebouwoppervlakte worden ieder jaar op 1 januari geactualiseerd? Een decreet ter zake is bekendgemaakt in het Journal Officiel (staatscourant) van 31 december 2022.

La taxe d’Aménagement op gebouwen waarvoor een bouwvergunning vereist is, zal in 2023 in de regio’s met meer dan 8% stijgen. De stijging bedroeg bijna 7% in 2022.

De voor het jaar 2023 vastgestelde bedragen zijn :
€ 886,-  per m² (was € 820,-  in 2022);
€ 1004,-  per m² (was € 929,-  in 2022).
De forfaitaire waarden per vierkante meter bouwoppervlakte, die de basis vormen voor de bouwbelasting, worden elk jaar op 1 januari herzien aan de hand van de laatste bouwkostenindex die door l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) wordt gepubliceerd. Voor het jaar 2023 is dit de index 2037.

Service Public.fr