verkiezing kiescollege

Update december2022/januari 2023

Nieuwe verkiezing kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer
Op 15 maart 2023 is er een nieuwe verkiezing voor kiezers buiten Nederland: de verkiezing van de leden van het kiescollege voor niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer. Deze verkiezing geeft invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Tot nog toe konden kiezers buiten Nederland alleen hun stem uitbrengen voor de leden van de Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
Let op! Tot 1 februari 2023 is registreren voor deze verkiezing mogelijk zodat u straks kunt stemmen. Na registratie ontvangt u vanzelf de stempapieren voor de nieuwe kiescollegeverkiezing.
Meer informatie over hoe te registreren

Stichting GOED (Grenzeloos Onder Één Dak)

Update 18 oktober 2022 van SNBN (Stichting Nederlanders buiten Nederland)

Doorbraak! Wij mogen óók stemmen op 15 maart 2023 voor de Eerste Kamer!!!!!
Afgelopen juli waren we al verguld door de succesvolle wijziging van de Nederlandse Grondwet, op basis waarvan we in de toekomst vanuit het buitenland ook (indirect) voor de Eerste Kamer mogen stemmen. Vandaag, dinsdag 18 oktober, is met het aannemen van het uitvoeringswetsvoorstel ook duidelijk dat we over een half jaar al, bij de eerstvolgende verkiezingen op 15 maart a.s., gelijk mee mogen stemmen! Democratische vernieuwing in sneltreinvaart. Vaak maken we het niet mee, maar vandaag dus wel; ondanks allerlei geprobeerde vertragings- en uitsteltactieken van partijen die tegen zijn (met name de PVV, maar ook SGP en Groep Nanninga lieten zich niet onbetuigd).

SNBN (Stichting Nederlanders buiten Nederland)

Er komt een nieuwe verkiezing voor kiezers buiten Nederland: de verkiezing van de leden van het kiescollege voor niet-ingezetenen. Deze verkiezing geeft u invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Tot nog toe konden kiezers buiten Nederland alleen hun stem uitbrengen voor de leden van de Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Dien nu een aanvraag tot registratie in en stem straks mee bij deze verkiezing! U kunt nu alvast een verzoek doen om u te registreren. Zodat u straks kunt stemmen voor deze nieuwe verkiezing. Na registratie ontvangt u vanzelf uw stempapieren voor de nieuwe kiescollegeverkiezing.

Het staat vast dat de kiescollegeverkiezing er komt. Het is alleen nog niet bekend wanneer: in het voorjaar van 2023 óf in 2027. Het is verstandig om nu alvast een registratieverzoek in te dienen.
Let op: Alleen als u zich voor deze nieuwe verkiezing registreert, kunt u uw stem uitbrengen voor de leden van het kiescollege niet-ingezetenen. Een (eerdere) registratie voor de Tweede Kamerverkiezingen en/of de verkiezingen van het Europees Parlement is niet voldoende om mee te doen aan de kiescollegeverkiezing.
U kunt hiervoor het registratieformulier op de website invullen. Onderteken vervolgens het formulier en stuur dit met een kopie van een geldig Nederlands identiteitsbewijs naar de gemeente Den Haag.
Klik hier voor het aanvraagformulier.

Bron: Stichting Goed (Grenzeloos Onder Één Dak)

Voor meer informatie lees verder op de website van DenHaag.nl

9 september 2022: Hierna volgt een gedeelte uit de reactie van de Stichting SNBN (Stichting Nederlanders buiten Nederland):
“Net vóór de zomervakantie vierden we de grote overwinning dat de Grondwet gewijzigd gaat worden ten gunste van ons, Nederlanders buiten Nederland: we mogen voortaan óók voor de Eerste Kamer gaan stemmen. Maar wanneer precies is “voortaan”? En hoe dan? Daarover wordt dinsdag 13 september in de Tweede Kamer gedebatteerd. Voor ons dus een heel belangrijk debat. Want als tegenpartijen hun zin krijgen, mogen we pas in 2027 meedoen in plaats van 2023. Deze wet moet zowel door de Tweede als Eerste Kamer behandeld en aangenomen worden, om van kracht te kunnen worden: pas dán mogen we echt gaan meestemmen. Maar er is ook nog zoiets als de praktische kant: aangezien de eerstvolgende Eerste Kamerverkiezingen (via de Provinciale Staten) al op 15 maart 2023 plaatsvinden, moet er achter de schermen gewoon heel veel geregeld worden zodra deze wet er door is – denk aan het instellen van een Kiescollege (zie ook ons eerdere webinar hierover), het printen en versturen van stembiljetten, en ga zo maar door. Dat kost tijd, en minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft in een recente brief al aangegeven dat wanneer deze wet niet uiterlijk 11 oktober a.s. is aangenomen, het puur praktisch niet meer mogelijk is om ons mee te laten doen met de verkiezingen van 2023. En dan is het gevolg dat we pas in 2027 kunnen stemmen. Kortom: de vaart moet in het debat blijven, zonder vertragende tactieken van partijen die toch al niet veel op hebben met de Nederlanders buiten Nederland. Als alles goed gaat, vindt volgende week de stemming plaats en kan het wetsvoorstel door naar de Eerste Kamer voor inhoudelijke behandeling.
Samengevat: er staat dus echt wat op het spel”!

Bron: Stichting SNBN (Stichting Nederlanders Buiten Nederland)