Bewijs-In-Leven-Zijn

Verklaring Bewijs-In-Leven-Zijn & Legitimatie

Hoe vaak lees je niet: “stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee”.
Maar iedereen weet na alle waarschuwingen dat dat niet helemaal zonder risico is. Als dat kopietje onderschept wordt, kan er fraude gepleegd worden met onze identiteit. Daarom wordt er nu geadviseerd om zo’n kopie altijd veilig te maken, bijvoorbeeld met de kopieid-app
(via app store) of (via google play store).
De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Maar eigenlijk is legitimatie via de postweg niet meer van deze tijd. Dat geldt ook voor het Bewijs-In-Leven-Zijn, dat bij veel pensioen-gerechtigden in het buitenland regelmatig voor het nodige papierwerk zorgt. SNBN had samen met VBNGB en Stichting GOEd een gesprek met de RVIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) om te kijken of dat nou niet makkelijker en veiliger kan.
Daarbij zijn twee oplossingsrichtingen bekeken:

                          bron: Stichting Nederlanders Buiten Nederland