INFORMATIE BETREFFENDE DE FRANSE BELASTINGEN

Het Europese Hof van Justitie heeft in 2015 geoordeeld dat de heffing van
sociale lasten van personen die niet onder het Franse sociale zekerheids-
stelsel vallen onrechtmatig was. Het hoogste rechtsorgaan in Frankrijk, de Conseil d’Etat, heeft dat arrest overgenomen. Hierdoor heeft de Franse overheid over de jaren 2012, 2013 en 2014 de onrechtmatig geheven sociale lasten moeten terugbetalen.

Eind 1975 is de Franse wetgeving aangepast, waardoor de heffing van sociale lasten weer werd toegepast. Tegen deze reparatiewetgeving is met succes geprocedeerd. Het Tribunal Administratif in Straatsburg heeft geoordeeld dat de heffing van sociale lasten nog steeds onrechtmatig is. Deze uitspraak is inmiddels in hoger beroep op belangrijke punten bevestigd door ‘la Cour administrative d’appel Nancy’ waardoor het grootste deel van de sociale lasten (14.05%) moet worden terugbetaald.
Zoals verwacht is de Franse staat in cassatie gegaan, het wachten is nu op een uitspraak van de Conseil d’Etat. Om je rechten in 2015 veilig te stellen is het op tijd indienen van een bezwaarschrift noodzakelijk. De uiterste datum daarvoor is 31 december 2018.

De afdeling Wetgvingszaken van het ministerie van Financiën heeft al aangegeven dat alle bezwaren die nog dit jaar worden ingediend zullen worden bevroren in afwachting van een beslissing van de regering en/of een uitspraak van de cassatierechter en het Europese Hof. De afwikkeling van het bezwaarschrift kan dus nog enige tijd duren en de uitkomst is niet geheel zeker vanwege de nog lopende procedure.
De regering Macron heeft voorgesteld de heffing van sociale lasten voor verdragsgerechtigden (geregistreerd bij het CAK) met ingang van 2019 te beëindigen, de verwachting is dat de regering voor het eind van dit jaar zal capituleren.

(deze informatie is verkregen via Arie Sluimer, conseil, en zal ook in het decembernummer van Les amis de Drop verschijnen).

                                                                 Anna

Print Friendly, PDF & Email