Nederlands paspoort of ID aanvragen

Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen

 In vervolg op het succes in maart (Montpellier) en oktober (Lyon) 2018, zal de Ambassade waarschijnlijk weer een consulair team afvaardigen met het Mobiele Aanvraagstation (MVA) bestemd voor de aanvraag van reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart). Er is nog geen nieuwe datum bekend helaas.
 

Hoewel het MVA in eerste instantie is bedoeld voor Nederlanders met medische beperkingen, staat de aanmelding ook open voor landgenoten die een gemotiveerd verzoek kunnen indienen met de reden waarom zij voor deze dienst in aanmerking zouden willen komen. Op deze wijze wil de ambassade de groep Nederlanders met medische of andere beperkingen de kans geven om dichter bij hun woonplaats een aanvraag in te dienen. Nederlanders die gedurende een lange periode niet in staat zijn naar Parijs te reizen en dit kunnen aantonen door middel van een medische verklaring kunnen zich dan ook per direct inschrijven. Personen die niet in deze categorie vallen kunnen eveneens een gemotiveerd verzoek indienen. De Ambassade bepaalt op basis van de capaciteit hoeveel personen uit deze tweede categorie in aanmerking kunnen komen en maakt –indien noodzakelijk- een selectie.

Als er een datum bekend is en u  gebruik wilt maken van deze bijzondere dienstverlening, kunt u na het bekendmaken van een datum een aanvraag sturen naar PAR-CA@minbuza.nl. Bij uw aanvraag dient u, naast een medische verklaring of motivering, een kopie van uw paspoort(en) of identiteitskaart te voegen.

Kort daarna zult u een reactie op uw mail ontvangen. U zult dan vernemen of u in aanmerking komt voor het indienen van uw aanvraag. U krijgt dan tevens informatie over waar en wanneer u precies wordt verwacht. Uw betaling zal voorafgaand aan uw afspraak door de Ambassade moeten zijn ontvangen. Ook daarvoor zult u in de later te ontvangen mail de instructies aantreffen.

NB: indien op de datum van uw bezoek geen (bewijs van) betaling is ontvangen, kunnen wij het behoud van uw toegewezen plaats in de afsprakenplanning NIET garanderen. 

U wordt verzocht de Ambassade niet tussentijds te benaderen met vragen. Al uw vragen zullen na ontvangst van onze bevestigingsmail kunnen worden beantwoord.

Voor uw informatie: het is eveneens mogelijk om op afspraak een aanvraag in te dienen in de aankomsthal op Schiphol en bij diverse Nederlandse (grens)gemeenten.
Klik hier en/of hier voor informatie.

Ten slotte: de mogelijkheid tot het indienen van een schriftelijk verzoek van een Nederlandse identiteitskaart (NIK, geldig voor reizen binnen de EU)  bedoeld voor Nederlanders die om medische redenen niet in staat zijn naar Parijs te reizen blijft uiteraard ook bestaan.

                   Bron: Nederland wereldwijd (Dé publiekswebsite van Buitenlandse Zaken)

Print Friendly, PDF & Email