Update “Contournement routier de Beynac”

Volgende fase

ZAL HET (n)OOIT klaar zijn?

Dordogne :

le feuilleton de la déviation de Beynac ​

Bijgaand een update (mei 2020)  van de laatste ontwikkelingen rondom Beynac (onderaan de pagina)

 

3000 burgers en verkozen vertegen-
woordigers verzameld in Saint-Vincent-
de-Cosse op 16 februari 2019 om de
voltooiing van het project te vragen

NIEUWS VANUIT DE PERIGORD (rondweg Beynac)

“De werkzaamheden aan het contournement van Beynac zijn met ingang van 26 maart 2019 stilgelegd!!!”

“Het departementale bestuur van de Périgord gaat in hoger beroep tegen het besluit van de administratieve rechtbank in Bordeaux.”

Het departementale bestuur heeft nota genomen van het besluit van de administratieve rechtbank van Bordeaux, om de werkzaamheden aan de rondweg van Beynac per 26 maart jongstleden, stil te leggen. De start van de werkzaamheden was op 29 januari 2018 na een machtiging van de préfecture. Het bestuur is voornemens om in beroep te gaan tegen deze beslissing om opnieuw aan te tonen dat het project niet ter discussie staat in de belanghebbende gemeenten en de regio Périgord. Het is van levensbelang om het milieu te verbeteren, meer veiligheid te creëren en de ontwikkeling van Beynac te stimuleren.

Het bestuur heeft een sterke democratische legitimiteit en heeft tevens massale steun van de inwoners en herinnert eraan dat dit project alle wettelijke vergunningen ontvangen heeft en dat het bekrachtigd is door alle commissies die opgeroepen zijn om mee te beslissen over de relevantie ervan. Zij voldoen aan alle regelgevingsprocedures. Dit werd uiteindelijk bevestigd door een aangetekend stuk van de minister-president van Frankrijk, de heer Edouard Phillipe op 6 maart 2018!!

Het zijn de speciale belangen (waaronder verstoring landschap) van een klein aantal tegenstanders en “rijke” grondeigenaren die het algemene belang negeren en riskeren meer dan € 30.000.000 te verliezen voor de Périgourdins!!! Geld dat besteed zou worden aan de realisatie van toekomstige ontwikkelingen van projecten zoals Bourdeilles, Bergerac-Lalinde, Sarlat-Nord, Périgueux-EST en de modernisatie van de RN21.
De wilskracht van de meerderheid van het departement om dit project uit te voeren blijft intact omdat het een ontwikkeling is die onmisbaar is voor de veiligheid van weggebruikers, de bescherming van het erfgoed van Beynac en het milieu, nuttig voor de périgourdins en om economische en toeristische attracties van de Dordogne.

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in 1984!!
In januari 2018 is opdracht gegeven voor de aanleg van de rondweg.

Hiernaast nog een overzicht van de voorbereidende werkzaamheden, inclusief de verkrijging van de nodige vergunningen.

Hieruit kan men concluderen dat het traject wat is afgelegd om tot een goedgekeurd plan te komen zeer zorgvuldig is geweest. “Het is dus onbegrijpelijk dat de uitvoering van de werkzaamheden is stilgelegd, door protesten van enkele aanwonenden, terwijl er reeds vele miljoenen euro’s zijn verwerkt.
Nog maar niet te spreken over de vele kosten die nodig zijn voor de sloopwerkzaamheden en de schadeloosstelling van de aannemer(s).”

Piet van Heese dd 9 mei 2019, waarvoor onze hartelijke dank!

Bron: Vivre en Périgord
Meer info: www.dordogne.fr of klik hier

tekst-piet-300x1062

Vorige situatie:

Eind januari/begin februari 2018 zijn de werkzaamheden voor het bouwen van de brug rond Beynac gestart. Men zegt dat de doelstelling is om het dagelijks leven van de bewoners van Beynac te verbeteren. Niet alleen van Beynac maar ook van de gemeenten rondom de vallei. Men wil door het omleiden van het verkeer, dat overigens alleen door Beynac rijdt en daar verder niets te zoeken heeft maar wel de grond en de lucht vervuilt en veiligheidsproblemen veroorzaakt, een einde maken aan deze situatie. Dit probleem schaadt de lokale ontwikkeling en het milieu. De omleiding gebeurt op een verantwoorde manier. De weg door het Dordognedal, die van essentieel belang is voor de economie en het toerisme voor de Périgord Noir, is al lang een knelpunt in de regio. Sommige bewoners en omwonenden zijn fel tegen en hebben geprotesteerd.

De nieuwe weg wordt omzoomd door een groene rijstrook voor voetgangers en fietsers.
In het project is rekening gehouden met het in stand houden van de natuur, flora en het historisch erfgoed.  Dit alles heeft geleid tot de goedkeuring voor de start van de werkzaamheden.
Om de zorg voor het behoud van de natuur en het erfgoed van onze vallei te bewaken worden regelmatig vergaderingen door het “Comité de dialogue et de Suivi”, in samenwerking met de gekozen ambtenaren, de overheidsdiensten en -verenigingen gehouden.
Om iedereen op de hoogte te houden van de huidige stand van zaken is onlangs een nieuwe folder verschenen met daarin de huidige en toekomstige fasen van dit project. Men hoopt het grootste deel van het project in juli 2020 af te kunnen ronden. Dit zal dan voor het leefgebied van Beynac en omstreken een grote verbetering zijn.

De nieuwe folder is o.a. bij de mairie verkrijgbaar.

Update december 2019

Er is ongeveer 2 jaar geleden eindelijk toestemming verleend door het regiobestuur van het departement Dordogne voor de start van de werkzaamheden voor het Contournement de Beynac.
Na de hoorzitting op 26 november die het verzoek van het departement van de Dordogne heeft onderzocht, heeft het administratief hof van beroep van Bordeaux dinsdag 10 december zijn conclusies getrokken. Het bevestigt het vonnis dat op 9 april is gewezen door de administratieve rechtbank van dezelfde stad. De rechtbank beveelt de opschorting van het werk van Beynac en veroordeelt het ministerie om alles te herstellen.

Voor Kléber Rossillon, eigenaar van kasteel Castelnaud-la-Chapelle en tegenstander van het eerste uur, is het een grote voldoening, het hoogtepunt van 30 jaar vechten voor de bescherming van de vallei van de Dordogne.

Een beroep tegen de annulering van de omstreden Beynac-bypass in de Dordogne is afgewezen. Een hof van beroep in Bordeaux heeft 10 december geoordeeld dat de departementale raad van Dordogne niet verder kan werken aan een gedeeltelijk gebouwde bypass door een mooie vallei. In plaats daarvan moet het het slopen en alles terugbrengen in de staat waarin deze verkeerde voordat de werkzaamheden begonnen, zei de rechtbank.

Het departement zegt echter opnieuw in beroep te gaan bij de hoogste administratieve rechtbank, de Conseil d’Etat. In 2018 is groen licht gegeven door de prefectuur en men heeft betoogd dat de weg van €32 miljoen nodig is om congestie te voorkomen in het middeleeuwse dorp Beynac, geclassificeerd als een van de mooiste dorpen van Frankrijk.
Tegenstanders (voornamelijk ecologen en natuurliefhebbers, die zeggen zich o.a. zorgen te maken om bedreigde diersoorten) zeggen echter dat het een verspilling van overheidsgeld is aan een onnodige, dure weg die twee bruggen en een tunnel in een kort stuk van 3,2 km vereist, omdat het dorp alleen overvol is op het hoogtepunt van het toeristenseizoen. Ze zeggen dat het een milieuramp zou zijn voor een van de mooiste natuurgebieden van Frankrijk.

Een jaar geleden beval de Conseil d’Etat dat het werk werd opgeschort in afwachting van nader onderzoek, nadat werd vastgesteld dat er ‘geen dwingend openbaar belang’ was voor de kosten en de gevolgen voor het milieu.

De administratieve rechtbank van Bordeaux beval vervolgens het werk te ontmantelen en stop te zetten; deze laatste uitspraak van de administratieve rechtbank van Bordeaux bevestigt die beslissing.

Tegenstanders zeggen in een verklaring dat het noodzakelijk is voor de veiligheid van inwoners van Beynac; dat milieuproblemen zijn aangepakt en dat inwoners van het departement Dordogne extra kosten krijgen met de sloop.

De raad zegt dat hij dit besluit nu voor de Conseil d’Etat zal bestrijden en zal vragen dat de sloop wordt opgeschort.

Aan de kant van het departement geeft Germinal Peiro toe niet verrast te zijn door de beslissing van het administratieve hof van beroep. Ik was bij de hoorzitting aanwezig”, legt hij uit, “Ik had de aanklacht van de publieke rapporteur gehoord en niemand maakte zich illusies. Dit brengt het departement in een vreemde situatie, zegt hij. Alles wat we hebben gedaan is goedgekeurd door de staat, en vandaag, een jaar later, krijgen we te horen dat we moeten stoppen en afbreken. Het is een totaal verbazingwekkende situatie! Wordt vervolgd!

Klik hier voor meer informatie!
Mede met dank aan Renee Ludolph

Update 17 mei 2020

L’Association Environnementale (Milieuvereniging) heeft de vertegenwoordiger van de staat, Préfet du Département de la Dordogne, Frédéric Perissat, gevraagd om ervoor te zorgen dat de planning van het slopen wordt nageleefd.
In een brief van vrijdag 15 mei jl. heeft Michel André, voorzitter van de milieuvereniging Sepanso 24, de Préfet du Département de la Dordogne, Frédéric Perissat, aangeschreven om opheldering te vragen over de sloopwerkzaamheden voor de “Beynac-bypass”.
Michel André herinnerde eraan dat de bouwvergunning in december 2019 door het Hof van Beroep van Bordeaux werd geannuleerd en dat de Departementale Raad van de Dordogne werd bevolen om binnen 30 dagen met de sloop van de werken te beginnen en alles binnen een jaar terug te brengen in de staat waarin deze verkeerde voordat de werkzaamheden begonnen.

Vier jaar of één jaar?

Sepanso merkt echter op dat er eerder een restauratie over vier jaar wordt aangekondigd.

Ook vraagt Sepanso de Préfet om details over de termijn voor de werkzaamheden die door het departement worden genoemd in de aanbesteding voor bedrijven die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in de slooplocatie van “Beynac-bypass”.

Volgens Sepanso had de Préfet in januari verzekerd dat zijn diensten niets abnormaals hadden opgemerkt in de aanbesteding. Frédéric Perissat had echter uitgelegd dat hij deze aanbesteding nader zou bekijken.

Eén jaar?, of vier jaar?, om de Beynac-locatie te herstellen, dat is de vraag die aan de Préfet wordt gesteld, die Sepanso nog niet heeft beantwoord.

Bron: Sud Ouest

Print Friendly, PDF & Email