waarschuwing

Eind juli hebben inwoners van de Verenigde Staten en Canada zaadpakketten uit China ontvangen die deze niet hadden besteld. Inwoners van Frankrijk, hebben zojuist soortgelijke situaties gemeld. Ook het Verenigd Koninkrijk en Israël hebben dezelfde melding gedaan.

Deze zaden van onbekende oorsprong kunnen vectoren* zijn van ziekten die niet aanwezig zijn op Frans grondgebied of invasieve** planten blijken te zijn. Daarom is het essentieel om ze niet te zaaien.
Als u daarom ongevraagd zaadpakketten ontvangt, wordt u gevraagd deze in een plastic zak te doen en deze hermetisch gesloten zak in uw huisvuilnisbak te gooien, zodat de zaden worden vernietigd. Alvorens ze te verwijderen, wordt gevraagd om, indien mogelijk, voor onderzoeksdoeleinden foto’s van de pakbonnen en zaadzakjes te sturen naar la Brigade Nationale d’Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaires du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation: bnevp.dgal@agriculture.gouv.fr.

In geval van contact met zaden is het ook aan te raden om de handen grondig te wassen en, indien nodig, elk voorwerp dat ermee in contact is geweest te desinfecteren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met le Service régional de l’alimentation de votre DRAAF.

* Een vector is een ongewerveld organisme dat ziekteverwekkers of parasieten kan overbrengen van de ene gastheer (dier of plant) naar de andere. De vector is dus niet zelf de veroorzaker
van ziekten, maar zorgt dat het ziekmakende organisme wordt overgedragen.
** plantaardige soorten die door de mens geïntroduceerd werden (vrijwillig of toevallig) buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied (exotische soorten) … in staat zijn zich te naturaliseren, namelijk de potentie hebben te overleven en zich voort te planten in de natuur.

 

Bron: Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

 
 
Print Friendly, PDF & Email