Update 15 januari 2022: Passe Sanitaire en booster: wat verandert er vanaf zaterdag 15 januari 2022?

Vanaf 15 januari 2022 veranderen de regels met betrekking tot de “passe sanitaire” voor mensen van 18 jaar en een maand tot 64 jaar, in verband met het gehad hebben van een boosterinjectie om het actieve vaccinatiebewijs in de “passe sanitaire” te behouden.
Na deze datum wordt het oude vaccinatiebewijs dan als verlopen beschouwd en is het niet langer geldig.

Hoe snel moet de herinnering worden gedaan om een geldig vaccinatiebewijs in de “passe sanitaire” te behouden?
Als u ouder bent dan 18 jaar, komt u drie maanden na uw laatste vaccinatie of infectie in aanmerking voor de booster. En:

  • als u 2 vaccinaties heeft gekregen, moet u uw booster niet later dan 7 maanden na uw tweede vaccinatie gehad hebben;
  • als u Covid-19 heeft gehad en vervolgens één enkele vaccinatie (AstreZeneca, Pfizer, Moderna) heeft gekregen, moet u uw booster niet later dan 7 maanden na uw vaccinatie gehad hebben;
  • als u één vaccinatie heeft gekregen en u heeft meer dan 15 dagen na de vaccinatie Covid-19 gehad, dan moet u uw booster niet later dan 6 maanden na uw infectie gehad hebben;
  • als u Covid-19 heeft gehad en één vaccinatie Janssen heeft gekregen na uw infectie, moet u uw booster niet later halen dan 2 maanden na uw vaccinatie;
  • als u nog niet in aanmerking komt voor de boosterdosis, blijft uw vaccinatiebewijs voor het initiële vaccinatieschema (enkele dosis of twee doses) geldig.

Vanaf 15 februari 2022 wordt de geldigheidsduur van het vaccinatiebewijs zonder boosterinjectie verlengd naar 4 maanden in plaats van 7 maanden

Wat gebeurt er als u uw booster niet kunt halen omdat u Covid-19 heeft opgelopen?
Heeft u positief getest en is uw vaccinatiebewijs bijna verlopen? Met het herstelcertificaat (le certificat de rétablissement) kunt u de geldigheid van uw “passe sanitaire” verlengen.

Het herstelcertificaat is een van de bewijzen waarmee u in het bezit bent van een geldige “passe sanitaire”. Het bewijst dat u positief getest bent op Covid-19: het is de positieve uitslag van deze RT-PCR of antigeentest. Dit resultaat moet meer dan 11 dagen oud en minder dan 6 maanden oud zijn. Een zelftest levert geen herstelcertificaat op.

Zo kunnen mensen die positief getest zijn op Covid-19 voordat ze hun boosterdosis kunnen ontvangen, hun herstelcertificaat gebruiken zodat hun “passe sanitaire” geldig blijft terwijl ze wachten op hun boosterdosis. Toch wordt aanbevolen om uw boosterdosis al binnen 3 maanden na uw infectie te halen.

U kunt uw herstelcertificaat/positieve testresultaat opvragen, hetzij op het SI-DEP-platform (sidep.gouv.fr) met behulp van de link die per e-mail en/of sms is verzonden, hetzij rechtstreeks van een arts in het laboratorium of van een gezondheidswerker die bevoegd is om testen uit te voeren. Het is dan mogelijk om ofwel de papieren versie te behouden, ofwel het herstelcertificaat te integreren in het “carnet” van de TousAntiCovid-app door de QR-code te scannen of door deze rechtstreeks van het SI-DEP-platform te importeren via de speciale link.

Afhankelijk van de regels die in elk land gelden, kunt u het herstelcertificaat ook gebruiken voor uw reizen naar het buitenland. Uw positieve Covid-19-testresultaat moet dan afkomstig zijn van een RT-PCR-test. Aan de grenzen wordt geen rekening gehouden met het resultaat van een antigeentest.