Zelftests die in de apotheek te koop zijn: hoe moet je die gebruiken?

Sinds 12 april 2021 is het na het gunstige advies van de Haute Autorité de Santé (HAS) mogelijk om in de apotheek zelftesten te kopen. Met zelftesten kan het mogelijk zijn om door middel van een neusuitstrijkje Covid-19 op te sporen. Deze testen zijn bedoeld voor personen ouder dan 15 jaar zonder klachten.

De RT-PCR-test geeft op dit moment de beste resultaten, maar omdat de test invasief is, is het echter niet geschikt voor alle situaties, vooral niet wanneer de test moet worden herhaald.
De snelle antigeentest is minder ingrijpend en geeft een gemakkelijk af te lezen resultaat in minder dan 30 minuten, maar omdat deze test minder gevoelig is dan de RT-PCR-test, is het zinvol om de zelftest een of twee keer per week te herhalen om de kans te vergroten dat het virus bij het begin van de ziekte wordt ontdekt.

Hoe te gebruiken?

De zelftest is een doe-het-zelf-nasale test met een lange staaf met daarop een wattenstaafje.

De verschillende te volgen stappen zijn:

 • was uw handen voordat u de tests uit de verpakking haalt;
 • verwijder de dop van de buis met de reactieve oplossing;
 • plaats de buis op de voorgesneden locatie van de doos;
 • haal de cassette uit de zak;
 • steek het wattenstaafje 2 tot 3 cm verticaal in het neusgat;
 • kantel de staaf naar boven en steek hem in tot een lichte weerstand;
 • voer een beweging van 5 rotaties uit voordat u deze verwijdert;
 • wring het wattenstaafje in de oplossing 10 seconden uit;
 • Schroef de druppelaarspeen op de buis en giet vervolgens 4 druppels van de oplossing in de cassettebak;
 • wacht 10 tot 15 minuten, afhankelijk van de tests, om het resultaat af te lezen.

Als er slechts één gekleurde band in gebied c verschijnt, is het resultaat negatief. Aan de andere kant, als er twee gekleurde banden verschijnen, is het resultaat positief.

Is de uitslag van de zelftest negatief, dan moet u doorgaan met alle beschermende voorzorgs-maatregelen en afstand houden. De betrouwbaarheid van de zelftest is beperkt, dus het is altijd mogelijk drager van het virus te zijn in niet-detecteerbare hoeveelheden, of dat een fout van de zelftest het resultaat kan vertekenen.

Is de uitslag van de zelftest positief, dan moet u onmiddellijk:

 • een RT-PCR-test laten doen in het laboratorium die daarna het resultaat al dan niet kan bevestigen;
 • uzelf direct isoleren;
 • mensen waarschuwen met wie u recentelijk contact heeft gehad zodat zij zichzelf kunnen isoleren.

De maximale prijs van zelftests is vastgesteld op € 6,- . Vanaf 15 mei 2021 mag de prijs van de zelftest niet hoger zijn dan € 5,20.
Zelftests worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering.