Enkele Franse uitdrukkingen (deel 1)

uitdrukking betekenis
Het is natuurlijk de afgelopen tijd prachtig weer geweest. Misschien heeft u tijdens die periode ook wel eens de volgende uitdrukkingen gehoord:
Soleil de plomb Het is echt heet (brandende zon).
Cagnard   De gebruikelijke naam voor zon. Iemand of iets is ‘en plein cagnard’ is, dat wil zeggen dat hij of zij zich in de directe zon bevindt.
Ça tape  Dit betekent dat de hitte zeer sterk is en je “raakt”.
Être en nage  Dit betekent dat je erg bezweet moet zijn. De uitdrukking was vroeger être à nage en dat wil zggen dat zwemmen je natuurlijk nat maakt.
Faire la crêpe au soleil Dit betekent dat je in de zon moet liggen om bruin te worden. Het wordt vaak gebruikt als je naar het strand gaat.
Se (faire) dorer la pilule  Een andere manier om te zeggen dat je in de zon moet blijven om bruin te worden. Het koesteren van de zon.
L’été Indien Dit wordt gebruikt om een warme betovering van het weer in de herfst te beschrijven, vooral in oktober en november.
Enkele andere uitdrukkingen:
À votre santé Op uw gezondheid. (Wordt alleen gezegd bij het proosten, niet als iemand niest).
A vos souhaits!  Iemand gezondheid wensen na bijvoorbeeld niezen.
À bon vin pas d’enseigne        Goede wijn behoeft geen krans.
À la fortune du pot                    Wat de pot schaft.
À la Saint-Glinglin  Tot sint-juttemis.
À mon corps défendant   Tegen mijn wil.
À quelque chose malheur est bon   Een geluk bij een ongeluk.
Appeler un chat un chat            Het beestje bij de naam noemen.
Après la pluie le beau temps  Na regen komt zonneschijn.
Après moi le déluge  Na mij de zondvloed.
Au royaume des aveugles,  In het land der blinden, is eenoog koning.
Avoir d’autres chats à fouetter Andere, belangrijkere dingen te doen hebben.
Avoir l’embarras du choix Veel keuze hebben.
Avoir la tête près du bonnet Lange tenen hebben.
Avoir le dernier mot Het laatste woord hebben.
Avoir le vent en poupe De wind in de rug hebben.
Avoir les deux pieds dans le même sabot Twee linkerhanden hebben.
Avoir maille à partir avec quelqu’un Een conflict hebben met iemand.
Avoir plusieurs cordes à son arc Kundig zijn op vele terreinen.
Avoir quelqu’un à l’oeil Op het doen en laten van iemand letten.
Avoir un chat dans la gorge  Een kikker in de keel hebben.