Faux Amis

Homonymes et Homophones

Homoniem
Definitie volgens Wikipedia: Twee woorden zijn elkaars homoniemen als ze op dezelfde manier worden uitgesproken en geschreven, maar verschillende betekenissen hebben.

Bijvoorbeeld: glace, pour miroir, et glace, pour eau gelée, ballade, balade, filtre, philtre, 

Homofoon 
Definitie volgens Wikipedia: is de benaming voor twee of meer woorden, zinsdelen of hele zinnen in een taal die zijn opgebouwd uit dezelfde klanken, maar verschillende betekenissen hebben. Uit de context moet de juiste betekenis worden afgeleid. Homofonen worden niet altijd hetzelfde geschreven en hebben – vooral in toontalen – vaak ook niet dezelfde intonatie. Verder hebben ze niet dezelfde grammaticale functie, wat wil zeggen dat ze niet tot dezelfde woordsoort behoren.

Bijvoorbeeld: vert, ver, vers, verre; ce, se, ; ces, ses ; ou, où ; a, à, basilic (l’aromate) et  basilique  (le lieu de culte)

Homofonen zijn homoniemen die hetzelfde klinken maar een verschil-lende spelling hebben.