Enkele veranderingen per 1 februari 2024

Stijging van de elektriciteitsprijzen; verlaging van de rente op de populaire spaarrekening tot 5%; behoud van het Livret A-vergoedingstarief; 3% gemiddelde stijging van de tolgelden en verlenging van de griepvaccinatiecampagne

Geld:

  • Verlaging van de rente op de populaire spaarrekening naar 5% (was 6%);
  • Handhaving van het percentage voor Livret A op 3% tot januari 2025;
  • Stijging van de elektriciteitsprijzen op 1 februari 2024. De aangekondigde verhoging bedraagt 8,6% voor het basistarief en 9,8% voor het “piek/ dal”-tarief.

Vervoer:

  • De toltarieven op de belangrijkste snelwegen stijgen met gemiddeld 3%. De nieuwe taxitarieven gaan per 1 februari 2024 in;
  • Taxi’s: Een wijziging van het standaardtarief voor taxi’s van maximaal 5,40%.

Gezondheid:

  • Verlenging van de griepvaccinatiecampagne tot en met 29 februari 2024;
  • Eerste behandeling voor vitiligo wordt vergoed door de Franse ziektekostenverzekering.

Volkstelling 2024:

  • Voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: tot 17 februari. Voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners: tot 24 februari.