Enkele veranderingen per 1 januari 2024

Minimumloon:

 • De hoogte van het minimumloon bedraagt per 1 januari 2024 € 1.766,92 bruto per maand, oftewel € 1.398,69 netto bij 35 uur per week. Dit is een stijging van 1,13%.

Pôle Emploi:

 • Pôle Emploi wordt France Travail.
  In toepassing van “La loi pour le plein emploi”(de wet voor volledige werkgelegenheid” die op 18 december is aangenomen, zal France Travail vanaf 1 januari 2024 geleidelijk worden ingezet  ter vervanging van Pôle Emploi.

  Nieuwe naam, nieuw logo, nieuwe regels: France Travail neemt het stokje over van Pôle Emploi en wordt in 2024 de nieuwe openbare werkgelegenheidsexploitant in Frankrijk. Deze nieuwsentiteit komt voort uit een verlangen naar samenwerking tussen de verschillende factoren op het gebied van werkgelegenheid, opleiding en integratie. Het doel van deze hervorming is het versterken en verbeteren van de ondersteuning van werkzoekenden.

France Travail: voor wie?

 • France Travail is gericht op werkzoekenden, ontvangers van “Revenu de Solidarité Active” (RSA), jongeren die zijn ingeschreven bij een lokale missie en gehandicapte werknemers die ondersteuning willen.
  De wijzigingen worden geleidelijk doorgevoerd vanaf 1 januari januari 2024.

Rijbewijs:

 • Einde van verlies van punten voor “kleine” snelheidsovertredingen van minder dan 5 km/u.
  De nieuwe regel treedt in werking op 1 januari 2024 : kleine snelheidsovertredingen worden enkel bestraft met een boete en leiden niet langer tot een vermindering van één punt op het rijbewijs.

  “Kleine” snelheidsovertredingen, onder de 5 km/u, worden nu bestraft met een vermindering van één punt op het rijbewijs en een forfaitaire boete variërend van € 68 tot € 135.

 • Op 17-jarige leeftijd je rijbewijs halen:

  Een decreet van 20 december 2023 staat vanaf 1 januari 2023 de passage toe van het rijbewijs serie B op 17-jarige leeftijd. Zo kan “le Code de la route” worden aangenomen vanaf 15 jaar voor mensen die zijn ingeschreven voor begeleid rijden en vanaf 16 jaar voor anderen.

 • Aanscherping van de ecologische boete:

  Vanaf januari 2024 wordt de belastingheffing op de meest vervuilende voertuigen aangescherpt. De belasting op de CO2-uitstoot van de hoogst uitstotende personenauto’s wordt aangescherpt en de limiet op de boete van 50% van het aankoopbedrag van het voertuig wordt afgeschaft.

Crit’Air 4:
 • In Strasbourg, Grenoble en Lyon is het nu verboden om met een Crit’Air 4-voertuig te rijden, zoals al het geval was in Parijs, Marseille en Rouen, omdat de luchtkwaliteitsnormen overschreden worden.

Mon leasing électrique:

 • Lancering van “Mon leasing électrique”:
  De overheid introduceert een langetermijnleaseregeling voor elektrische auto’s voor 100 euro per maand. Het doel is om de meest bescheiden huishoudens te laten overstappen op een elektrische auto.
  Op de website Mon leasing électrique kunt u meer informatie vinden.

Uitbreiding van de fietsbonus: 

 • Tot nu toe was de aanschafsubsidie alleen beschikbaar voor nieuwe fietsen. Deze is nu uitgebreid naar tweedehands fietsen. De meest kwetsbare huishoudens en professionals kunnen profiteren, tot een limiet van 40% van de kosten van de fiets, met een plafond tussen 150 en 3.000 euro.

Stijging van de postzegelprijzen:

 • De postzegelprijzen stijgen met gemiddeld 8,3%. De prijs van een groene postzegel zal stijgen van €1,16 naar €1,29. La Poste legt uit dat dit de enige oplossing is om “de continuïteit van de universele postdienst te waarborgen”.

Verhoging van de prijs van een pakje sigaretten:

 • Verhoging van de prijs tot €1,50 om een pakje sigaretten te kopen. Tabakswinkels zijn bezorgd over deze verhoging, omdat ze vrezen dat het de illegale handel zal aanmoedigen. Een pakje Marlboro Red, de best verkochte sigaret in Frankrijk, kost nu €12,50.

Verhoging van het Plan Epargne Logement tarief: 

 • Het tarief van het Plan Epargne Logement (woonspaarplan) is verhoogd naar 2,25%, vergeleken met het huidige tarief van 2%. Het biedt toegang tot voordelige vastgoedleningen.
  Les Prêts à Taux Zéro (PTZ) (renteloze leningen) zijn verlengd. Het maximumbedrag is verhoogd van €80.000 naar €100.000 en meer huishoudens en steden komen in aanmerking. Zes miljoen mensen komen nu in aanmerking.

Herwaardering van de inkomstenbelasting: 

 • Het volgt de inflatie: deze progressieve schaal is met 4,8% opgewaardeerd

La taxe abri de jardin gaat weer omhoog in 2024:

 • De belasting op tuinhuisjes (la taxe d’aménagement) gaat in 2024 (weer) omhoog.  Voor alle constructies van meer dan 5m2 (schuurtjes, uitbouwen, enz.) moet belasting worden betaald. Het bedrag varieert afhankelijk van waar u woont.

  Het bouwen van een uitbouw, zwembad, kas of tuinhuisje gaat in 2024 dus weer duurder worden.

  De belastinggrondslag gaat omhoog met 3,4%, na een verhoging van 8% in 2023 en 7% in 2022 (le ministère de la Transition écologique).
  Deze belasting is sinds 1 maart 2012 van kracht voor elke constructie, uitbreiding of ontwikkeling op haar grond waarvoor een bouwvergunning nodig is (via een permis de construire of déclaration préalable de travaux).

  Het gaat dus niet alleen om tuinhuisjes, maar om alle gebouwen (zelfs demonteerbare) die begrensd worden door muren, overdekt zijn, minstens 5 vierkante meter groot zijn en 1,80 m hoog zijn. Pergola’s en terrassen worden niet meegeteld omdat ze niet overdekt zijn.

Herwaardering en uitbreiding van de “bonus réparation” (de reparatiepremie): 

 • De bonus voor het repareren van elektronische en huishoudelijke apparaten gaat omhoog: 50 euro voor een wasmachine, 25 euro voor een telefoonscherm… Nieuwe apparaten vallen onder deze bonus. Het doel is om te repareren wat gerepareerd kan worden, in plaats van nieuw te kopen.

Afval:

 • Verplichte sortering van bioafval. Voedselafval mag niet langer bij het huisvuil worden gegooid.
  Elk huishouden zal een sorteeroplossing aan de bron moeten installeren, hetzij een persoonlijke compostbak of een sorteerbak.Composteren wordt verplicht. Lokale overheden zijn verplicht om inzamelpunten voor bioafval te voorzien, in plaats van het in de vuilnisbak te gooien. Fruitresten, eierschalen, visgraten… Veel voedingsmiddelen kunnen worden gecomposteerd. 

Minder plastic verpakkingen voor groenten en fruit: 

 • Plastic voor eenmalig gebruik moet verdwijnen uit de schappen met verse producten, maar er zijn uitzonderingen: 29 voedingsmiddelen, zoals aardappelen of wortelen, mogen in plastic verpakt blijven.