Feitjes en Weetjes

Taxe d'habitation

De 20% van de Franse huishoudens die dit jaar nog taxe d’habitation moeten betalen, moeten dat in november doen. Voor online betalingen via de website of of app impots.gouv.fr is de deadline 20 november en als u een automatische incasso heeft, wordt het geld op 25 november van uw rekening afgeschreven.
Taxe d’habitation wordt langzaam afgebouwd en in 2023 hoeft niemand meer te betalen voor hun hoofdverblijf.
De belasting blijft echter gehandhaafd voor alle tweede woningen.

Hulp bij pech onderweg?

Moet uw auto weggesleept worden naar een rust- of serviceplaats, naar een garage of naar een door u gekozen locatie, dan gelden er nu nieuwe tarieven. De tarieven variëren afhankelijk van het gewicht van het voertuig:

  • € 138,01 voor voertuigen met een gewicht tot 1,8 ton
  • € 170,65 voor voertuigen met een gewicht van meer dan 1,8 ton en minder dan 3,5 ton

Prijzen zijn 50% hoger als de noodoproep wordt gedaan tussen 18:00-08:00 uur of op zaterdag, zondag of feest-dagen.

Terug naar EDF of niet?

Veel mensen die eerder een betere deal voor elektriciteit zochten met particuliere bedrijven, keren terug naar EDF vanwege de limiet voor prijsstijgingen van het door de staat gereguleerde tarief. Klanten die ervoor hadden gekozen om EDF te verlaten, willen nu terugkeren om te profiteren van gereguleerde tarieven, waar ze bij andere aanbieders van electriciteit niet van kunnen profiteren.
Is dit het juiste moment om terug te keren naar het EDF of nu toch nog maar niet? 

Veel kleine leveranciers produceren geen electrici-teit maar kopen op de groothandelsmarkt en zijn dus afhankelijk van de economische situatie op dat moment. Als deze prijzen voorlopig interessant lijken, kan het einde van het prijsschild de situatie wel volledig veranderen.

EDF-prijzen evolueren op een manier die wordt gecontroleerd door de staat (gereguleerde tarieven). De EDF-prijs had tijdens de winter enorm moeten stijgen, maar is gestabili-seerd dankzij de tussen-komst van de staat, die de prijzen op 4% heeft gezet. EDF heeft de verplichting om klanten terug te nemen die wensen terug te keren naar het gereguleerde tarief. Bruno Le Maire verzekerde op 27 augustus 2022 dat de limiet van 4% op het gereguleerde tarief zal worden gehandhaafd tot eind 2022 en dat de verhogingen in 2023 zouden worden beperkt.

 

Onderbreking stroom

Mogelijke onderbreking van de stroomtoevoer naar boilers (cumulus) deze winter tussen 11:00 en 15:30 uur (maar waarschijnlijk van 12:00 uur tot 14:00 uur). Om pieken in het middag-verbruik te beperken, zijn Enedis en elektriciteits-leveranciers bevoegd om bij spanning op het elek-triciteitsnet de stroomvoor-ziening van boilers (cumulus) tussen 11:00 en 15:30 uur (maar waarschijn-lijk van 12:00 tot 14:00 uur via Linky-meters op te schorten (40% van de klanten, oftewel bijna 4,3 miljoen mensen!). Iedereen wordt minimaal een week van tevoren gewaarschuwd. Dit zal naar verwachting per e-mail, sms of allebei gebeuren.
Dit besluit is gepubliceerd in het Staatsblad van 27 sep-tember 2022.
Vanaf 15 oktober 2022 en tot 15 april 2023 kan Enedis bij een alarm op het elektriciteitsnet van 12.00 tot 14.00 uur de automatische activering, gekoppeld aan de daluren, van gecontroleerde elektrische apparaten op-schorten. Dit zijn voor-namelijk boilers die ‘s middags of ‘s avonds automatisch worden geacti-veerd wanneer de gebruiker profiteert van een daltarief. Deze maatregel heeft alleen betrekking op gebruikers (particulieren, professionals en lokale autoriteiten):

  • die een Linky meter hebben;
  • een piek-/dalurencontract (contrat heures pleines/ heures creuses) hebben afgesloten voor een vermogen kleiner dan of gelijk aan 36 kVA;
  • en profiteren van een daltarief tussen 12.00 en 14.00 uur.

De boilers of cumulus van deze gebruikers starten automatisch in de daluren van de nacht en niet meer overdag. Andere elektrische apparaten (wasmachine, vaatwasser, televisie, enz.) die tussen 12u en 14u werken, houden het daltarief.

Service-Public.fr

Wijziging twee garanties

Wijziging van twee wettelijke garanties in het voordeel van klanten
Vanaf 1 oktober 2022 zullen er wijzigingen zijn in de regels van twee garanties die betrekking hebben op aankopen in Frankrijk, na-melijk “la garantie légale de conformité” et “la garantie des vices cachés”.
Alle producten die in Frankrijk worden verkocht, inclusief digitale abonne-menten, worden gegaran-deerd door een bescher-ming die de wettelijke conformiteitsgarantie wordt genoemd. Deze garantie is twee jaar voor alle nieuwe producten en sinds januari van dit jaar één jaar voor alle gebruikte producten. Deze garantie moet op alle kassabonnen worden ver-meld.
Het betekent dat als je bijvoorbeeld een nieuwe laptop koopt maar bij aflevering ontdekt dat deze een defect heeft, de verkeerde kleur heeft of niet overeenkomt met de alge-mene omschrijving van de verkoper, je deze kunt retourneren naar de winkel en je volledig gedekt bent.

Er is nog een soortgelijk type garantie: “la garantie des vices cachés”.
Dit is voor als u een product koopt – of het nu in een pro-fessionele winkel of via een particuliere verkoper is – en het bevat een verborgen fout waardoor het product defect is.
De garantie “légale de conformité” heeft een bredere reikwijdte dan de “garantie des vices cachés”, omdat deze één of twee jaar na de aankoop geldig is, wat betekent dat als er binnen die tijd een defect is, u gedekt bent door de garantie.

Voor de “garantie des vices cachés” moet u bewijzen dat het product defect was voordat u het kocht. Het is in uw belang om de “garantie des vices cachés” te gebruiken als u een verkoop wettelijk wilt ontbinden. In oktober worden verkopers verplicht om klanten bij verkoop te informeren over deze twee garanties. Zij moeten ook een duidelijk onderscheid maken tussen de voorwaarden “garantie légale” en “garantie com-merciale”, waarbij de laatste garantie wordt verstrekt door de winkel, meestal voor een bepaalde prijs die vooraf of maandelijks wordt be-taald.
Voor digitale aankopen (abonnementen, telefoon-applicaties, software, etc.) is er nu een verplichting om nieuwe informatie op te nemen over eventuele beveiligingsupdates die no-dig zullen zijn.
Bijvoorbeeld de hoeveelheid opslagruimte die nodig is en de duur van de update.

Winterbanden

Vanaf 1 november 2021 ris-keert iedereen die zonder winterbanden of sneeuw-kettingen rijdt in bergach-tige gebieden waar ze verplicht zijn, een boete van € 135,-. Vanaf 2021 is het elk jaar tijdens de winterperiode (van 1 november tot 31 maart) verplicht om uw voertuig uit te rusten met winterbanden of sneeuw-kettingen, in bepaalde de-partementen in de berg-ketens. Klik hier voor meer info. 

Zwembad van Périgueux

De opening van het nieuwe Niversac-zwembad van Péri-gueux is zes maanden uitgesteld (tot april 2023) om energie te besparen, zolang het andere grote zwembad “Aquacap” open blijft.

Maximumsnelheid 30 km

Périgueux: maximumsnel-heid van 30 km/u in de hele stad vanaf het voorjaar 2023
In maart of april zal de hele stad Périgueux in een zone van 30 km/u komen. De straten die ‘s nachts verlicht worden, zoals de boulevard Saumande, de route de Lyon of de rue Victor-Hugo en de rue Claude-Bernard, blijven 50 km/u. Deze maatregel zal de veiligheid voor voetgangers en fietsers verbeteren.
Het voetgangersgebied in de oude stad is nu nog in 20% van de straten open voor auto’s, maar dit gebied zal uitgebreid worden.

Telefonische werving

Telefonische commerciële werving wordt vanaf 1 maart 2023 verboden in het weekend en op feestdagen. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de toegestane uren tijdens de week: niet voor 10.00 uur ‘s ochtends, niet na 20.00 uur’ s avonds.

Verder mag een consument niet vaker dan 4 keer per maand worden gebeld door dezelfde professional of door een namens hem optre-dend persoon.

Ten slotte, als een consument tijdens het eerste gesprek weigert contact op te nemen, mag de professional gedurende een periode van ten minste 60 dagen (2 maanden) vanaf de weigering geen contact met hem op nemen.

Klassieke muziek

Voor de liefhebbers van klassieke muziek
Wist u dat op Spotify bijvoorbeeld allerlei leuke gratis podcasts staan? Onlangs vonden wij bijvoorbeeld deze podcast van France Musique: Klik hier om direct naar de link te gaan. Veel luisterplezier!

Brandstofkorting langer

Premier Élisabeth Borne kondigde op het hoogte-punt van de raffinaderij-stakingen die de Franse brandstofvoorziening de afgelopen weken hebben getroffen, aan dat de brand-stofkorting van 30 cent per liter van de regering wordt verlengd tot 15 november. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen die de afgelopen drie weken moeite hebben gehad om hun auto vol te tanken, de laatste dagen van de verhoogde korting, die aanvankelijk op 1 november zou eindigen, niet missen. Na 15 november wordt de korting teruggebracht naar 10 cent per liter en eind december vervalt de korting.
TotalEnergies blijft ook zijn korting van 20 cent per liter aanbieden tot 15 november, voordat het wordt verlaagd naar 10 cent.-

Zeven dagen bedenktijd

Zeven dagen bedenktijd voordat u een huisdier in huis neemt!

Sinds 1 oktober 2022 moet u 7 dagen voordat u een kat, hond, konijn enz. die u wilt kopen of adopteren in huis neemt, een “certificat d’en-gagement et de connaissan-ce” ondertekenen.

 

Een nieuw fietsplan

Minister-president Elisabeth Borne heeft dinsdag aange-kondigd dat het fietsplan in 2023 250 miljoen euro krijgt. Dit is de vierde verjaardag van deze regeling, die tot doel heeft de infrastructuur te financieren en deze vervoerswijze te bevorderen. De regering schakelt een versnelling hoger om het gebruik van de fiets te bevorderen.  De regering zei dat in het najaar ook een “comité interministériel du vélo”, waaraan alle betrokken ministers zullen deelnemen, van start zal gaan en om de zes maanden bijeen zal komen.
Fietsen is een “toegankelijk, ecologisch en gezond vervoermiddel, een troef voor de ontwikkeling van de sport en voor onze econo-mie”, aldus minister-presi-dent Elisabeth Borne.

Bellen met 06 of 07 nr

Vanaf 1 januari 2023 kunnen wervingsplatforms niet meer bellen vanaf nummers die beginnen met 06 of 07, in ieders gedachten geasso-cieerd met mobiele telefoons. Ze zullen een nieuwe categorie nummers moeten doorlopen, begin-nend met 09 37, 09 38 en 09 39, een nieuwe categorie die voor dit gebruik is gere-serveerd, volgens een recente beslissing  van l’Autorité de Régulation des Communications Électro-niques, de la Poste et de la distribution de la Presse (Arcep).
De 09-nummers kunnen ook worden gebruikt om reclame naar klanten te sturen, of voor speciaal contact (bijvoorbeeld bezor-ging van pakketten, signa-lering van de aankomst van een “voiture de transport avec chauffeur (VTC-chauffeur).

Franse kaas

Een Fransman wordt vaak afgebeeld als iemand met een zwarte baret op en een stokbrood onder zijn arm, maar eigenlijk hoort daar ook nog een Frans kaasje bij…., want een van de eerste dingen waar Frankrijk bekend om staat is natuurlijk de Franse kaas. Kaas maakt deel uit van het dagelijks leven van de Fransen, want zij eten 27 kg kaas per jaar/per inwoner, waarmee Frankrijk qua consumptie in de Europese top staat. We kennen allemaal wel de camembert, emmentaler, comté en roquefort. In “Le guide des fromages”, die jaarlijks wordt uitgegeven door “Profession Fromager” staat dat er 2.753 Franse rauwmelkse kazen zijn, waarvan 581 biologisch. Het CNIEL (Centre National Interprofessional de l’Écono-mie Laitière) daarentegen hanteert het cijfer 1200. De moeilijkheid bij het tellen van de Franse kazen komt deels door de hedendaagse marketingstrategie. Dezelfde kaas, gemaakt van dezelfde melk en volgens hetzelfde recept, kan verschillende produktna-men hebben. Volgens le Ministère de l’Agriculture zijn 46 Franse kazen erkend als Appellation d’Origine Con-trôlée (AOC) en Appellation d’origine protégée (AOP). Van deze kaassoorten zijn er 29 gemaakt met koemelk, 14 met geitenmelk en 3 met schapenmelk. De kazen kunnen worden ingedeeld op soort: geaderd, zacht, met een bloemige korst (de korst van zachte kazen zoals brie en camembert) enz., maar ook op regio of zelfs op grootte, vorm en textuur.

La trêve hivernale

De Franse trêve hivernale, die verhuurders verbiedt om huurders tijdens de winter-maanden uit huis te zetten, begint op 1 november en eindigt op 31 maart 2023. Dit betekent ook dat energie-producenten de elektriciteit of het gas van een klant niet kunnen afsluiten als ze hun rekeningen niet betalen, hoewel ze de elektrische spanning wel kunnen verlagen.

Ondersteuning

Ondersteuning voor dege-nen die hun huis met olie verwarmen.
Vanwege de stijgende energieprijzen gaat de regering twee uitzonderlijke subsidies toekennen om huishoudens te helpen hun energierekening te betalen. 
Om huishoudens die gebruik maken van olie te ondersteunen, wordt vanaf 8 november een brandstof-energiecheque van € 100,- tot € 200,- uitbetaald. De hoogte van de cheque is afhankelijk van het gezins-inkomen (er wordt rekening gehouden met het inkomen van 2020) en het aantal personen in het huishouden. Dit geldt voor personen die in 2022 le chèque énergie van de overheid hebben gekregen. Zij krijgen auto-matisch de nieuwe cheque toegestuurd. Eind dit jaar zullen ook 12 miljoen huishoudens profiteren van een uitzonderlijke chèque énergie.
Meer informatie over deze overheidssteun vindt u hier.

Tabaksvrije maand

Rokers in Frankrijk worden in november uitgenodigd om deel te nemen aan de “Mois sans tabac” om hen te helpen te proberen te stoppen met roken.
Deelnemers kunnen zich aanmelden op de website en tools en advies vinden die ze kunnen gebruiken om van het roken af te komen. Dit is het zevende jaar van “Mois sans tabac”. De overheid stelt dat na 30 dagen zonder sigaret de trek aanzienlijk is verminderd en de kans om definitief te stoppen vijf keer groter is dan aan het begin van de maand.