Feitjes en Weetjes december 2023

De zondag voor Kerstmis zijn bussen gratis

De laatste zondag voor Kerstmis zijn de bussen gratis in Grand Périgueux.

Dit jaar is het weer mogelijk om op de laatste zondag voor Kerstmis gratis de bus te nemen in de regio Grand Périgueux. Buslijnen A, B, C en D zijn op 17 december van 10.00 tot 19.00 uur gratis tussen de gemeenten Marsac, Chancelade, Coulou-nieix-Chamiers, Trélissac, Boulazac en het stadscentrum van Péri-gueux. Dit is een speciale actie van Péribus om iedereen aan te moedigen om op een zeer drukke winkeldag de bus te nemen.

Daarnaast zijn er ook verschillende park-and-ride-parkeerplaatsen waar u uw auto kunt parkeren en vervolgens de bus kunt nemen: ZAE Marsac, Chancelade, Mériller, Aqua-cap, Les Romains en Lesparat.

Specifieke dienstregelingen zijn te vinden op grandperigueux.fr

Leuke weetjes over Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft heel veel cijfers over Nederland. Het CBS is opgericht in 1899 en bestaat in 2024 dus al 125 jaar.
Een van de onderwerpen die zij onderzocht hebben is: Waar emigreren we heen?

Hoeveel mensen emigreren er per jaar uit Nederland?

In 2022 emigreerden 179 310 mensen, het jaar ervoor waren dat er 145 330. De emigratie volgt doorgaans na enige tijd de ontwikkelingen in het aantal immigranten. Mensen wor-den als emigrant geteld als ze zich uit laten schrijven als inwoner. Dat moet als zij verwachten langer dan acht maanden in het buitenland te verblijven. Van alle emigranten die in 2022 vertrokken, had 16,5 procent een Nederlandse achter-grond. Dat waren 29 643 personen. Daarnaast was 8,2 procent van de emigranten in Nederland geboren, maar had minstens één ouder uit het buitenland (de tweede generatie). Dat waren 14 748 personen.
Doorgaans is het aantal Nederlanders dat vertrekt groter dan het aantal dat weer terugkeert. Van de emigranten die in Nederland geboren zijn, verhuist het grootste deel naar België (14,1 procent) of Duitsland (11,5 procent). Ook Spanje en Groot-Brittannië zijn popu-laire vestigingslanden. An-dere populaire bestem-mingslanden zijn Frankrijk, Australië en Turkije. 

Wilt u over dit onderwerp of over de vele andere interessante onderwerpen meer weten, klik dan op deze link. Het is zeker de moeite waard! Ook is het mogelijk om een pdf te downloaden.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

 

Verzekeringssticker op de voorruit van de auto

Autoverzekering: de groene sticker verdwijnt op 1 april 2024

Het besluit dat de papieren verzekeringssticker en groe-ne kaart voor de auto afschaft, zal in de komende dagen gepubliceerd worden. De groene sticker verdwijnt van de voorruit vanaf 1 april 2024. De verplichting om alle motorvoertuigen te verzekeren blijft uiteraard bestaan, maar in plaats van de groene sticker en de groene kaart die worden gebruikt om de verzekering aan te tonen, zal een dossier (FVA, fichier des véhicules assurés) een lijst bevatten van alle voertuigen die verzekerd zijn. De politie krijgt toegang tot dit bestand om via de nummerplaat te controleren of het voertuig correct verzekerd is. Na 1 april 2024 zullen polishouders bij het ondertekenen van een nieuw contract of het vernieuwen van een bestaand contract alleen nog een “memo” ontvangen met de voorwaarden van hun verzekering, aldus Bruno Le Maire. De FVA zal ook worden opgelegd aan verzekeringsmaatschappijen die een papieren bewijs moeten overleggen wanneer de bestuurder daarom vraagt als hij buiten de Europese Unie wil rijden. Binnen de Europese Unie is het niet nodig om een groene kaart te hebben. Maar als een automobilist op vakantie gaat buiten Europa heeft hij zijn verzekeringsbe-wijs nodig.

De 37e editie van Téléthon 2023

Na vorig jaar 90,8 miljoen euro te hebben opgehaald, heeft het liefdadig-heidsweekend om geld in te zamelen voor onderzoek naar zeldzame ziekten dit jaar 80 miljoen euro opgebracht. De 37e editie van de Telethon, die op vrijdagavond 8 december begon, eindigde zaterdag-avond met een uiteindelijke prijzenpot van meer dan 80 miljoen euro, aldus de vereniging AFM-Téléthon. Aan het einde van het evenement, midden in de nacht, stond er 80.671.222 euro op de teller, aldus de organisatoren in het afsluitende persbericht.
“Vandaag kunnen we spreken over levens die gered zijn, lotsbestemming-en die veranderd zijn, hoop die werkelijkheid is ge-worden, en dat is dankzij jullie”, benadrukt Laurence Tiennot-Herment, voorzitter van de AFM-Téléthon.

Moet ik bosperceel aan buurman verkopen?

Voorkeursrecht: U kunt weigeren om uw perceel bos aan uw buurman te verkopen.

Stel: U bezit een bos en uw buurman is van plan het zijne te verkopen. Als aangrenzende eigenaar heeft u een voorkeursrecht om het eigendom te kopen. De uitoefening van dit recht alleen kan de verkoop echter niet bewerkstelligen. In feite kan de eigenaar van het bos altijd afstand doen van het recht om te verkopen zodra de voorkeur is gegeven. Dit is de uitspraak van het Hof van Cassatie in een arrest van 28 september.

Om versnippering van boseigendommen te voor-komen, heeft de wet een voorkeursrecht voor aan-grenzende buren ingevoerd bij de verkoop van bos-percelen van minder dan 4 hectare.

In een onderhandse akte beloofde de eigenaar van een bos het te verkopen aan een paar vrienden. De notaris heeft de buurman op de hoogte gebracht van dit voornemen tot verkoop. De buurman verklaart dat hij zijn voorkeursrecht uit-oefent, overeenkomstig artikel L 331-19 du Code Forestier, onder de voorwaarden en tegen de aangegeven prijs. De verkoper trok zich terug en oefende zijn recht uit om zijn eigendom niet te verkopen. De aangrenzende buurman, die van mening was dat de verkoop krachtens zijn voorkeursrecht voltooid was, verzocht de rechtbank om in de plaats van het echtpaar te worden gesteld bij de voltooiing van de verkoop.

Het Hof van Beroep heeft zijn verzoek ingewilligd.

Het Hof van Cassatie vernietigde de beslissing in hoger beroep. Het voorstel dat de notaris van de verkoper aan de naburige eigenaar doet, vormt geen definitief verkoopaanbod. De verkoper heeft dus het recht om zich vrij uit de verkoop terug te trekken, zelfs nadat de buurman zijn voorkeurs-recht heeft uitgeoefend.

Bron: Service-Public.fr

Ëen nieuwe website "Mes points permis"

Dankzij het nieuwe platform “Mes points permis” kunt u vanaf eind november 2023 gratis het aantal punten controleren dat u op uw rijbewijs heeft staan. Deze dienst vervangt “Télépoints”.

Als u net een overtreding heeft begaan, is deze waarschijnlijk nog niet geregistreerd in het systeem en wordt er dus geen rekening mee gehouden; ook opnieuw toegekende punten verschijnen niet onmiddellijk op het platform.
Met “Mes points permis” kunt u ook een beperkte informatieverklaring down-loaden om de geldigheid van uw rijbewijs te bevestigen.

Ga voor meer informatie naar: mespoints.permisdeconduire.gouv.fr

Bron: www.interieur.gouv.fr

Covoiturage: steun wordt verlengd

De regering verlengt de financiële steun voor dagelijks carpoolen met nog een jaar. Goed nieuws voor carpoolers. De toelage van  € 100,- wordt in 2024 ver-lengd, maar alleen voor korte ritten van minder dan 80 km. De subsidie werd begin 2023 gelanceerd als onderdeel van een plan van 150 miljoen euro om deze praktijk, die nog steeds erg in de minderheid is, te promoten. Volgens carpool-platforms en ministère de la Transition écologique zou de subsidie in 2024 meer gericht moeten zijn op reizen naar het werk en vrije tijd.