Feitjes/Weetjes februari 2023

Olympische vlam 2024 komt in Marseille

In het voorjaar van 2024 komt de Olympische fakkel-tocht aan in Marseille, de stad waar de zeil- en voetbalwedstrijden gehou-den zullen worden.
De Olympische vlam zal zo-als altijd ontstoken worden in de tempel van Hera in Olympia, waarna de vlam per boot de oversteek maakt naar Marseille. In Marseille start vervolgens de esta-fetteloop die symbool staat voor vrede, eenheid en vriendschap tussen men-sen. 

De Olympische vlam komt door Agonac, Bergerac, Montignac-Lascaux, Nontron, Périgueux, Saint-Aulaye-Puymangou en Sarlat (in alfabetische volg-orde).

Waar kunt u dichtbij tanken?

Op prix-carburants.gouv.fr kunt u een tankstation bij u in de buurt vinden. U kunt dan zien waar u tegen de beste prijs kunt tanken. 

Kastjes voor elektriciteits-meters: Let op!!

Nieuwe zwendel in Frankrijk met “kastjes” voor elektrici-teitsmeters.
Fraudeurs willen profiteren van de angst van mensen voor stijgende energiereke-ningen. Blijf alert voor de nieuwe zwendel die steeds vaker voorkomt sinds de elektriciteitsrekeningen deze maand zijn verhoogd.

Tot nu toe ging het vaak om een telefoontje van een nummer dat begint met 05. De bellers beschikken mees-tal over uw gegevens en proberen een speciaal apparaatje te verkopen dat u op uw elektriciteitsmeter kunt monteren om geld te kunnen besparen.

MAAR: let ook op: sms-jes over bijvoorbeeld niet-tijdige betaling van een boete, brandstoftoeslag of Crit’air-sticker..

Een nieuwe "Bib Gourmand" in de Dordogne

Een maand voor de bekendmaking van de “sterrenlijst” presenteert de Michelingids 49 restaurants die in de selectie voor 2023 de “Bib Gourmand” hebben gekregen. Er zijn er vier in Nouvelle-Aquitaine.
Bib Gourmand wil zeggen een betaalbaar restaurant waar je een maximumprijs van ongeveer 40 euro per persoon moet betalen en waar men veel aandacht aan kwaliteit schenkt. 

In de Dordogne heeft het restaurant Le Bel’Art in Champcevinel nu een Bib Gourmand gekregen.

Droogte in Frankrijk: 5 departementen paraat

2022 is volgens Méteo-France het warmste jaar ooit gemeten. 

2022 is volgens Météo-France het warmste jaar ooit gemeten in Frankrijk. Het ontcijferen van de oorzaak van deze situatie, acties die zijn ontstaan om ermee te gaan en maatregelen om water te besparen.

Op 28 februari 2023, zijn 5 departementen in verhoog-de staat van paraatheid: Ain, Bouches-du-Rhône, Isère, Pyrénées-Orientales, Var.
Savoy is nog even afwach-ten.

Droogte kan het gevolg zijn van een gebrek aan regen, wanneer de hoeveelheid water gedurende een langere periode aanzienlijk onder de seizoensnormen ligt. Periodes van droogte kunnen ook het gevolg zijn van te intensief of oneigenlijk gebruik van beschikbaar water.

Er zijn drie belangrijke soorten droogte:

  • Meteorologische droogte veroorzaakt door een gebrek aan regen;
  • Landbouwdroogte veroorzaakt door een gebrek aan water in de bodem en die de ontwikkeling van vegetatie schaadt;
  • Hydrologische droogte wanneer meren, rivieren, beken of grondwater abnormaal lage niveaus hebben.

Door de klimaatverandering zullen droogtes steeds vaker voorkomen.

Om het hoofd te bieden aan periodes van onvoldoende watervoorraden, kunnen de prefecten uitzonderlijke, geleidelijke en tijdelijke maatregelen nemen om niet-prioritair watergebruik voor particulieren en professionals te beperken of op te schorten, volgens 4 niveaus van ernst:

  1. Waakzaamheid  : moedig individuen en professio-nals aan om water te besparen (bewustzijnsni-veau, geen beperking);
  2. Waarschuwing  : vermindering van alle wateronttrekkingen en verbod op activiteiten die gevolgen hebben voor het milieu; beperkingen op het besproeien, vullen en legen van zwembaden, het wassen van voer-tuigen en het irrigeren van gewassen;
  3. Versterkte waarschuwing  : vermindering van alle wateronttrekkingen en verbod op activiteiten die gevolgen hebben voor het milieu; verhoogde beperkingen op het besproeien, vullen en legen van zwembaden, het wassen van voer-tuigen en het irrigeren van gewassen;
  4. Crisis  : dit niveau wordt geactiveerd om prioritair gebruik te behou-den; verbod op water-onttrekkingen voor de landbouw (geheel of gedeeltelijk), voor veel huishoudelijk gebruik en voor openbare ruimten.