Chenilles processionnaires (processierups)

Update maart 2023

Processierupsen zijn schadelijk verklaard voor de menselijke gezondheid, zo staat te lezen in een decreet dat op 27 april 2022 in het Staatsblad is gepubliceerd. Deze classificatie stelt de préfets in staat – en verplicht – om maatregelen te nemen om risicogebieden te behandelen en kinderen, volwassenen en dieren te beschermen. Het doel is niet om de processierupsen uit te roeien maar ellende voor mens en dier te voorkomen!!!

De haartjes van de processierups veroorzaken jeuk, allergieën, irritatie van de luchtwegen, conjunctivitis (ontsteking van het oogbindvlies) of zelfs ontsteking van de slijmvliezen, wat kan leiden tot de dood van dieren.
Processierupsen, waarvan de aanwezigheid zich de afgelopen jaren in Frankrijk heeft verspreid, zijn nu aanwezig in ten minste 84 van de 96 Franse departementen. In Frankrijk zijn er twee soorten die van invloed zijn op de volksgezondheid: de dennenprocessierups (Thaumetopoea pytiocampa) en de eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea). De eerste koloniseert naaldbomen van de dennenfamilie (grove den, zwarte den, Atlasceder, enz.) en de tweede loofbomen van de eikenfamilie (wintereik, zomereik, enz.).

Waarom deze naam en hoe herken je ze?
Processierupsen leven in groepen en verplaatsen zich in één rij. Tijdens hun hele ontwikkeling spinnen ze nesten van zijde in de gekoloniseerde boom en komen ze ‘s nachts tevoorschijn om de bladeren te eten. In zijn laatste larvenstadium daalt de dennenprocessierups af langs de stam om zich in te graven in de grond en zich om te vormen tot een pop. Zodra de metamorfose is voltooid, meestal enkele weken later (sommige dennenlarven kunnen meerdere jaren in de grond begraven blijven), komt de vlinder uit en planten zowel de mannetjes als de vrouwtjes zich voort. De vrouwtjes leggen hun eitjes in de top van een andere boom en beginnen een nieuwe levenscyclus.

Dennenprocessierupsen zijn oranjebruin en eikenprocessierupsen zijn zilvergrijs en tot vier centimeter lang als ze volgroeid zijn. Ze kunnen echter moeilijk te onderscheiden zijn buiten hun habitat.

 

Uw huisdier en de processierups

Wat te doen als uw huisdier gewond is geraakt door processierupsen in Frankrijk?
Honden hebben meer kans dan andere huisdieren om in contact te komen met processierupsen en moeten snel worden behandeld als ze in contact komen met de haartjes van de processierups. Naarmate het weer warmer wordt in Frankrijk, beginnen er meer processierupsen tevoor-schijn te komen uit hun nesten in de boomtop.
In Frankrijk komen zowel eikenprocessierupsen (meerdere rupsen bewe-gen zich naast elkaar voort) als dennenprocessierupsen (de processie is slechts een rups breed) voor.
Processierupsen kunnen een risico vormen voor mensen en huisdieren, omdat ze zijn uitgerust met defensieve haartjes die een irriterende chemische stof bevatten die vrij kan komen als het dier van streek is. Bij mensen kunnen deze allergische reacties veroorzaken in de vorm van uitslag op de handen, nek en gezicht. Deze reacties kunnen soms gepaard gaan met ademhalingsmoeilijkheden, vooral als u een aandoening heeft zoals astma. In dat geval wordt u aangeraden contact op te nemen met uw arts. Als de rups in contact komt met uw ogen, is het ook aan te raden om een arts te raadplegen.

Maar, wat moet ik doen als mijn huisdier in contact komt met een rups?
Voor huisdieren kan het risico groter zijn, vooral bij honden en puppy’s. Incidenten met katten zijn zeldzamer.
Als een hond de rupsharen inslikt en deze zijn maag bereiken, kunnen ze vergiftiging veroorzaken en tot braken leiden. In dit geval moeten eigenaren hun huisdier naar de dierenarts brengen. De haren kunnen ook een ontsteking van de tong en het tandvlees van de hond veroorzaken. Ook dan moet een dierenarts er naar kijken.

Neem een fles water uit voorzorg mee mee tijdens het uitlaten, zodat de mond en ogen van uw huisdier uitgespoeld kunnen worden als ze in contact zijn geweest met de rupsen.