De jacht gaat door

Op everzwijnen, herten en damherten mag in de periode van confinement worden gejaagd om schade aan de gewassen te voorkomen

Op dinsdag 3 november, na de vergadering van “La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS)”, heeft de préfet van de Dordogne, Frédéric Perissat, een besluit ondertekend dat “de uitzonderlijke beoefening van de jacht onder bepaalde voorwaarden tijdens de periode van confinement” toestaat.

Jachtacties die het mogelijk maken om de jacht voor wilde zwijnen, reeën, vossen, edelherten en damherten uit te voeren (geclassificeerd als schadelijk in het kader van bewezen schade), zijn toegestaan. Het doel is om het grote wild te blijven reguleren om schade aan de gewassen te voorkomen en het beroemde “agro-sylvo-cynégétique” evenwicht te behouden. Het doel van dit evenwicht is het in stand houden van een rijke en gediversifieerde wilde fauna (biodiversiteit), verenigbaar met de duurzaamheid en winstgevendheid van land- en bosbouwactiviteiten (artikel L425-4 van de Milieucode).

Om dit evenwicht te bereiken, kunnen belanghebbenden op het platteland een beroep doen op:

  • de jacht;
  • bevolking regelgeving ;
  • instelling van bufferzones (wildcultuur, braakliggende wilde fauna, enz.);
  • het gebruik van bescherming (omhullingen, insectenwerende middelen, enz.);
  • het aanleggen, onderhouden en herstellen van natuurlijke habitats (oevers, heggen , vijvers, enz.).

Voor de goede orde: de overheid, de boeren en bosbouwers hebben de jagers in de Périgord verplicht om alleen al in het jachtseizoen 2020-2021 tussen 18.100 en 23.400 everzwijnen en tussen 17.100 en 18.650 reeën te doden. Een maand stilstand van de jacht zou het bereiken van deze doelstellingen in de weg staan.

Jacht met minimaal vijf jagers, jacht met minder dan vijf jagers vooraan en jacht vanuit een vaste positie zijn dus toegestaan.
Aan de andere kant is “elke andere jachtactiviteit, bekend als de recreatieve jacht, zonder invloed op de noodzakelijke regulering van het wild, verboden”, aldus het prefectorale decreet. Liefhebbers van de duivenjacht moeten daarom thuis blijven.

“De Federatie van de Jagers van de Dordogne heeft de préfet gevraagd de minister aan te spreken over de moeflon (het kleinste wilde schaap), als groot wild aanwezig in de kloven van de Auvézère, en de bosduif”, zei de voorzitter van de federatie Michel Amblard op woensdag 4 november.

MAAR: In les Landes roept de Federatie op om niet meer te gaan jagen… Na de publicatie van het prefectorale decreet roept de federatie op tot het stopzetten van alle activiteiten, zelfs de regulering van de jachtindustrie. “FDC 40” is van mening dat het “alles of niets” is, en wil dus niet meer splitsingen in zijn gelederen creëren, terwijl de federatie van mening is dat als zij op groot wild jagen, ze ook op klein wild moeten kunnen jagen en niet alleen de regulering van groot wild toegestaan moet worden.

Bron: Sud Ouest