NIEUWS

Fietsbonus

Fietsbonus: staatssteun verlengd tot 2027!
Steun voor de aankoop van een traditionele fiets, een bakfiets, een vouwfiets of een elektrische fiets, enz. is inkomensafhankelijk of invaliditeitsafhankelijk. De drempel om in aanmerking te komen verandert vanaf 1  januari 2023: de “fietsbonus” wordt verhoogd, vernieuwd en verbeterd en geldt tot eind 2023 (is in februari 2024 verlengd tot 2027! Voorheen was de fietsbonus alleen beschikbaar voor nieuwe fietsen, maar nu ook voor tweedehands fietsen).

De veranderingen zijn:

  • de voorwaarde van lokale steun is verdwenen;
  • verhoging van de steun;
  • verhoging voor huishoudens met een lager inkomen en personen met een handicap;
  • ook geldig voor vouwfietsen;
  • verlenging van de ombouwpremie.

De drempels voor een subsidie worden vanaf 1 januari 2023 verhoogd tot 50% van de huishoudens met een lager inkomen (inkomen per eenheid minder dan € 14.089,- tegenover € 13.489,- voorheen) en 20% van de huishoudens voor verhoogde steun (belastinginkomen per eenheid minder dan  € 6.358,- vergeleken met € 6.300,- voorheen). Deze wijziging is aangekondigd in een persbericht van le ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires.

Steun van € 150,- voor de aanschaf van een nieuwe “traditionele” fiets
U kunt een nieuwe “traditionele” fiets (zonder trapondersteuning) kopen mits wordt voldaan aan een inkomenstoets, als uw belastbaar inkomen per eenheid lager is dan of gelijk is aan € 6.358,- of als er sprake is van een handicap. Deze steun is vastgesteld op 40% van de prijs en begrensd tot een maximum van € 150,- (d.w.z. € 375,- totale kostprijs).

Steun van € 300,- tot € 2.000,- voor de aanschaf van een elektrische fiets, bakfiets, aangepaste fiets, etc.

De steun is maximaal € 400,- (of 40% van de kostprijs) voor de aankoop van een nieuwe elektrisch ondersteunde fiets als uw referentie-inkomen per eenheid minder dan of gelijk is aan € 6.358,- of als u arbeidsongeschikt bent.
Als uw belastbaar referentie-inkomen per eenheid tussen € 6.358,- en € 14.089,- ligt, is deze toeslag beperkt tot € 300,-.
Deze steun kan oplopen tot € 2.000,- voor de aankoop van een fiets die aangepast is om personen of goederen achter of voor de bestuurder te vervoeren of om tegemoet te komen aan de noodzakelijkheid van een persoon met een handicap (fietsbak), voor vouwfietsen (met of zonder trapondersteuning) en voor elektrische aanhangwagens voor fietsen en als uw belastbaar inkomen per eenheid lager is dan of gelijk is aan € 6.358,- of als u een handicap heeft. De premie bedraagt € 1.000,- voor een belastbaar inkomen per aandeel tussen € 6.358,- en € 14.089,- of voor een vennootschap, een vereniging, een gemeenschap.

Hier kunt u meer informatie vinden.

Service-Public.fr