Algehele heffingskorting

ALGEMENE HEFFINGSKORTING (AHK) OP AANSLAGEN VAN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHTIGEN IN DE EU

Dit bericht is van belang voor mensen die fiscaal in een EU-lidstaat buiten Nederland wonen en die inkomsten genieten die in Nederland belastbaar zijn.

Onder de term EU-lidstaat dienen in dit verband mede te worden begrepen: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein (EER-staten) en Zwitserland.
De betreffende personen zijn in Nederland buitenlands belastingplichtig. De inkomsten waar het om gaat zijn bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid die in Nederland wordt verricht (loon of winst uit onderneming) of pensioenen waarover Nederland het heffingsrecht heeft. Dat is het geval bij de meeste ABP-pensioenen (overheidspensioenen). Dit bericht is niet van belang voor de zogenoemde kwalificerende buitenlandse belasting-plichtigen omdat zij worden behandeld als binnenlandse belasting-plichtigen en daarom de AHK al ontvangen.

Het gaat hier over het inkomstenbelastingdeel van de AHK. Er is ook een premiedeel maar dat is hier niet aan de orde. Voor het gemak hanteren we hierna de afkorting AHK voor het belastingdeel.

Sinds 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen geen AHK meer op hun aanslag. Het betreft volgens het Ministerie van Financiën ca. 350.000 personen waarvan een flink deel woont in een andere EU-lidstaat. Het weigeren door de fiscus van de AHK aan buitenlandse belastingplichtigen is naar de mening van de VBNGB in strijd met de regelgeving van de EU. Het betreft de in die regelgeving gegarandeerde vrijheid van vestiging in elke lidstaat, het zogenoemde vrije verkeer van personen.

De VBNGB ondersteunt dan ook in een aantal belastingprocedures de claim dat de AHK moeten worden toegekend op alle aanslagen opgelegd aan buitenlandse belastingplichtigen die in een andere lidstaat van de EU wonen.

De bedoeling van dit bericht is om iedereen die dit aangaat te informeren en desgewenst tot actie te bewegen door een bezwaarschrift in te dienen tegen aanslagen waarin de AHK niet is toegepast.

Meer informatie hierover, berekeningen en een model bezwaarschrift is te vinden op de website van de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden (VBNGB).
Klik hier om naar de website te gaan.

Bron: Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden (VBNGB) en Stichting GOED – Grenzeloos Onder Een Dak