AOW loskoppelen minimumloon

Mededeling Stichting GOED - Grenzeloos Onder Een Dak

Mededeling Stichting GOED – Grenzeloos Onder Een Dak:
“Het bestuur van de VBNGB (Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland) heeft naar aanleiding van het voornemen van de Nederlandse regering, die bekend gemaakt heeft het minimumloon geleidelijk te verhogen, maar de verhoging niet langer in de minimumsfeer te koppelen aan de Algemene Ouderdomswet (AOW), een brief gestuurd naar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met afschriften naar de vaste commissie voor SZW van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de vaste commissie voor SZW van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In deze brief verzoekt de VBNGB (als belangenbehartiger van Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland) de regering dringend af te zien van de voorgenomen ontkoppeling van AOW en minimumloon.

Tevens verwijst de VBNGB in de brief op de verhoging van de AOW-leeftijd. Een maatregel, waardoor veel AOW-gerechtigden in het buitenland 2% per jaar aan opbouw AOW hebben verloren omdat zij – anders dan vergelijkbare inwoners van Nederland – in de verschoven opbouwperiode niets opbouwen. Een ander aspect wat in de brief wordt vermeld is dat bankrekeningen worden opgeheven van Nederlanders die buiten de EU wonen en de hogere bankkosten voor Nederlanders die binnen de EU wonen”.

Bron en brief: https://vbngb.eu/2022/01/16/loskoppeling-aow-en-minimumloon/

U kunt hier als u dat zou willen ook de petitie “AOW ontkoppelen spoort niet” ondertekenen (organisator: Fractie den Haan).

Bron: Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN) en
de Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB)