Werkzaamheden Beynac

Vanaf maandag 16 november en gedurende 4 weken is de doorgaande weg van Beynac afgesloten voor verkeer of slecht toegankelijk. Automobilisten en vrachtwagens worden omgeleid. Men wil dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. De parkeerplaatsen en winkels aan weerszijden van de weg blijven overigens bereikbaar.

Dit werk is lang uitgesteld en dus verre van nieuw. Er worden werkzaamheden uitgevoerd in het dorp Beynac zelf en ook worden de werkzaamheden voor het verbeteren van de opvang van regenwater (vervangen van roosters en het plaatsen van gootjes) hervat. Dit betekent dat zal worden begonnen met de afronding van de ontwikkeling van de D703. De kosten bedragen ongeveer € 267.000 euro.

De gemeente en de Departementale Raad van de Dordogne hebben op 29 september 2015 een overeenkomst ondertekend waarin de technische voorwaar-den voor de aanleg van de oversteekplaats zijn vastgelegd (o.a. aanleg van een beveiligd verhoogd plateau tussen de onlangs aangelegde bestrating (terras van Maleville), voetgangerscorridor aan de rivierzijde, brede voetgangersstrook aan de winkelzijde, aanpassen oversteekplaatsen, aanbrengen okerkleurige strook etc.). De kosten van deze voorzieningen zouden betaald worden door de gemeente, waarbij het departement de kosten van de rijbaan voor zijn rekening zou nemen, namelijk ongeveer 150.000 euro.

In het voorjaar van 2017 verzette de toenmalige burgemeester Alain Passerieux, zich tegen de bijkomende werkzaamheden. Het departement ging op 17 januari 2017 in beroep tegen dit besluit, omdat het van mening was dat de stoep al lang geleden zou zijn aangelegd als de burgemeester van Beynac-et-Cazenac zich er zelf niet tegen had verzet. De Departementale Raad was van mening dat de opwaardering van de oversteekplaats voor mensen met een beperkte mobiliteit zoals die is uitgevoerd, niet in overeenstemming was met de voorschriften. Men was bezorgd over de veiligheid van de mensen op deze departementale weg, of het nu gaat om automobilisten, buspassagiers, fietsers of voetgangers. 

De subsidies werden bevroren en er volgden juridische stappen.
Aangezien er geen minnelijke schikking kon worden getroffen tussen beide partijen, heeft de voorzitter van de Departementale Raad de overeenkomst met de gemeente Beynac op 1 juni 2017 opgezegd. Deze beslissing werd aangevochten door de gemeente, die ervoor koos de zaak aanhangig te maken bij het Tribunal Administratif de Bordeaux (TA) en heeft de jurisdictie bij twee gelegenheden gevraagd.

De TA is op 18 november 2019 van oordeel dat de laag gemaakt in juni 2017, niet kan worden gelijkgesteld met een definitieve coating: het is “een slijtlaag”, opgebouwd uit een grindbitumen en een voorgegraveerde enkellaagse coating “die” niet bedoeld was voor duurzaam gebruik.
Bij vonnis van 18 november 2019 heeft de TA bepaald dat de werkzaamheden aan de weg in Beynac voor 1 maart 2020 afgerond moeten zijn, met een financiële boete (100 euro per dag) vanaf 1 maart 2020, zolang de laatste coating die voorzien is in de overeenkomst niet is uitgevoerd. Gedurende deze tijd verslechterde het wegdek. Meningsverschillen hebben de werkzaamheden vertraagd.

Alain Passerieux werd in de gemeenteraadsverkiezingen verslagen door Serge Parre. De verkiezing van Serge Parre tot burgemeester van Beynac is gunstig voor het project Beynac en kalmeerde de spanningen enigszins. In verband met de noodzaak om een constructieve dialoog te hervatten, hebben de twee lokale autoriteiten besloten een einde te maken aan hun meningsverschillen.

Op 6 november 2020 werd tussen het departement en de stad een protocol ondertekend om met de werkzaamheden te beginnen. Hierdoor komt er een eind aan juridische geschillen. De gemeente Beynac ziet af van de boete. Het departement verbindt zich ertoe om bijna 500.000 euro aan de gemeente te betalen. Dat bedrag komt overeen met de rest van de steun van eerdere werken, en een bijkomend budget van 115.000 euro voor de afvoer van regenwater. Men is nu dus begonnen met de afgesproken werkzaamheden uit de overeenkomst.

Bron: Dordogne-Périgord, le Département