Bosbranden

Met de hittegolven en droogte die sinds begin 2022 worden waargenomen, is de kans op een brand in deze tijd van het jaar groter. Voor het 5e achter-eenvolgende jaar lanceert de overheid een landelijke campagne om bos-branden te voorkomen.

Update mei 2024:

Vanaf 1 januari 2025 moeten verkopers en verhuurders van onroerend goed dat gelegen is in een gebied waarvoor een wettelijke verplichting geldt om “Obligation Légale de Débroussaillement (OLD) (struikgewas) te verwijderen, de koper of huurder informeren over risico’s. Dit is vastgelegd in een besluit van 29 april 2024.

De toekomstige koper/huurder moet door de eigenaar/verhuurder vanaf 1 januari 2025 worden geïnformeerd over de risico’s waaraan het eigendom is blootgesteld (natuurlijke risico’s, mijnrisico’s, technologische risico’s, seismische risico’s, radioactieve risico’s, enz.) Om dit te doen, moet de eigenaar/verhuurder de toekomstige koper/huurder “un état des risques” voor het pand geven. De nieuwe administratieve heffing is om potentiële kopers of huurders bewust te maken van het risico dat bosbranden vormen voor het onroerend goed en het departement. Deze nieuwe verplichting geldt voor alle woningen in gebieden met een ontruimingsplicht vanwege brandgevaar en gaat in vanaf het eerste bezoek van de koper/huurder aan het pand. Al het onroerend goed dat in Frankrijk te koop of te huur staat, moet voorzien zijn van een “diagnostic immobilier”, of vastgoedtaxatie die geïnteresseerden vanaf hun eerste bezoek kunnen raadplegen. Dit document, dat ook bij alle verkoopovereenkomsten moet worden gevoegd, bevat de beoordeling van de blootstelling van het huis aan “comprend l’évaluation de l’exposition du logement aux risques naturels et technologiques, les tremblements de terre, le radon et les inondations” (natuurlijke en technologische risico’s, waaronder aardbevingen, radongas (radioactief) en overstromingen). Deze beoordeling wordt meestal op hetzelfde moment uitgevoerd als de “l’évaluation énergétique du DPE”.

Vanaf 1 januari 2025 moet de diagnostic immobilier ook het brandrisico voor het individuele eigendom in het departement bevatten, zoals beoordeeld door de website “d’évaluation des risques du gouvernement”(risicobeoordeling) georisques.gouv.fr.

Alle risico’s die worden vermeld op georisques.gouv.fr voor het individuele onroerend goed, zoals aangegeven voor het nummer in het kadaster of voor de gemeente/het departement moeten duidelijk worden gemaakt aan de potentiële koper of huurder, samen met de zin: “Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.gouv.fr”. Op dit moment zijn eigenaars van onroerend goed alleen verplicht om kopers of huurders te informeren als er een wettelijke verplichting is om het land te ontruimen.

Waarom wordt “le risque d’incendie” toegevoegd aan de diagnostic immobilier?
In de afgelopen 15 jaar zijn er gemiddeld 15.000 bosbranden per jaar geweest, waarvan 90% door menselijk handelen. Het jaar 2022 was echter een bijzonder rampzalig jaar, met in totaal 19.821 branden die 72.000 hectare in het hele land in brand staken. Dit heeft de regering ertoe aangezet om een reeks maatregelen in te voeren in een poging om herhaling te voorkomen, waaronder het uitbreiden en versterken van de wettelijke verplichting om land in risicogebieden te ontruimen met een breed decreet in juli 2023. In overeenstemming met deze wet zijn mensen met eigendommen in deze gebieden verplicht om het land te ontdoen van overtollige vegetatie over een afstand van ten minste 50 m rond hun eigendom en 10 m aan weerszijden van wegen of privé-toegangswegen. Dit geldt ook voor gebieden die niet hun eigendom zijn, zoals aangrenzende velden. Landeigenaren kunnen hen niet de toegang tot het gebied ontzeggen om dit werk te doen en als ze weigeren, is het hun verantwoordelijkheid om de ondergroei op te ruimen.

Vanaf 2025 zal een nieuwe kaart van gebieden met een ontruimingsplicht beschikbaar zijn op georisques.gouv.fr, samen met een nationale kaart van risicogebieden vanaf 2026, die zal fungeren als een “openbare nutsvoorziening van gevarenzones”.

Negen van de tien branden worden veroorzaakt door menselijke activiteit : op bouwplaatsen, tijdens landbouwactiviteiten, door elektriciteitsnetwerken enz.
De campagne die voor de zomer van 2022 is gelanceerd door les ministères de la Transition écologique, de l’Intérieur et de l’Agriculture heeft tot doel het bewustzijn te vergroten om zo onherstelbare schade te voorkomen:

 • respecteer de toegangsverboden tot bossen in tijden van risico (wind, droogte, enz.);
 • steek een barbecue niet midden in de natuur aan, maar in een daarvoor bestemde ruimte of op een terras;
 • rook niet in het bos;
 • gooi geen sigarettenpeuken uit het autoraam;
 • gebruik geen apparatuur die brand kan veroorzaken (slijpmachine, lasapparaat, enz.);
 • steek geen vuurwerk af;
 • breng het groenafval naar een recyclingcentrum en verbrand het niet in de tuin;
 • als u hout buiten opbergt, houd het dan uit de buurt van de muren van uw huis, indien mogelijk onder een afdak.

Voor degenen die in het bos wonen, adviseert la Sécurité Civile om bepaalde licht ontvlambare stoffen niet in de buurt van huizen te planten (bijvoorbeeld cipres, mimosa, eucalyptus, doornplanten en coniferen) en om tussen april en september niet te branden, vooral als het waait. Bovendien moet de omgeving van constructies worden vrijgemaakt over een afstand van 50 meter zonder rekening te houden met de grenzen van het onroerend goed, verboden kunststof goten, schoorsteenkanalen uitgerust met een gaas om het binnendringen van sintels te voorkomen, brandstofreserves (hout, stookolie , butaan) niet tegen het huis aan.

Bij brand:

 • snel de brandweer verwittigen door 18 (brandweer), 112 (alarmnummer of 114 (noodnummer voor doven en slechthorenden) te bellen, met vermelding van de meest precieze locatie van de brand;
 • probeer het vuur te blussen met aarde, zand of water;
 • als u in de auto zit, stap niet uit uw voertuig als u voor een vlammend front staat (zoek een schuilplaats, sluit de ramen en doe uw lichten aan om gezien te worden door de hulpdiensten);
 • zoek als u wandelt een veilige plek en leg – indien mogelijk – een vochtige doek over uw gezicht.

Als u in een accommodatie verblijft:

 • evacueren alleen op beslissing van de brandweer of de politie;
 • bewater de omgeving van uw huis, de gevels;
 • sluit ook de luiken, het schoorsteentrekluik, luchtroosters en ventilatie (plaats natte dweilen onderaan de deuren);
 • parkeer de auto’s, doe de ramen dicht, in de richting van de brand;
 • laat de poort open voor hulp;
 • trek zoveel mogelijk katoenen kleding aan en leg een vochtige doek over uw neus om uzelf tegen de dampen te beschermen.

Wist u dat

 • 80% van de branden ontstaat binnen 50 meter van een woning;
 • 90% van de branduitbraken zijn van menselijke oorsprong, als gevolg van een activiteit of dagelijkse activiteiten;
 • 1 op de 2 branden het gevolg is van onvoorzichtigheid;