BRIEFADRES

Nederlanders die terugkeren hebben vaak, mede gezien de krapte op de woningmarkt, nog geen huisvesting en zijn dan aangewezen op tijdelijk verblijf in bijvoorbeeld hotel, B&B, vakantiepark of bij familie of vrienden. Op deze plekken is het inschrijven op hun adres soms contractueel verboden door de aanbieder van de tijdelijke verblijfsruimte, of onwenselijk voor de huidige bewoners (het heeft bijvoorbeeld kortingen en belastingtechnische consequenties).

Toch moet je je eigenlijk binnen 5 dagen inschrijven bij een gemeente als je langer dan 4 maanden in Nederland wilt verblijven. Een briefadres zou dan de oplossing kunnen zijn. Als iemand in een gemeente verblijft maar geen vast woonadres heeft, dan is het mogelijk om een zogenoemd briefadres te krijgen. Vanaf 1 januari 2022 is een gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn. Stichting GOED heeft op verschillende momenten aandacht gevraagd voor het onderwerp en is dus verheugd dat hiermee de administratieve barrière tot het weer opstarten in Nederland zou moeten zijn verholpen. Onder andere uit het rapport ‘ Een mens leeft, een systeem niet’ van de Nationale ombudsman blijkt dat gemeenten te vaak en onterecht iemand niet op een briefadres willen inschrijven. Ondanks het feit dat in verschillende circulaires is gewezen op de bedoeling van de wet en het belang van inschrijving van deze groep personen, zowel voor de betrokkenen zelf als voor de kwaliteit van de basisregistratie. Daarom is de bevoegdheid nu gewijzigd in een verplichting.
In de handreiking briefadres staan concrete handvatten en voorbeelden, zodat gemeenten aan de slag kunnen met de gewijzigde regelgeving. Daarnaast worden webinars voor gemeenten georganiseerd over dit onderwerp.
Op deze site kunt u meer informatie vinden en een aantal antwoorden op gestelde vragen.

Bron: Stichting GOED (Grenzeloos Onder Een Dak)