Update “Contournement routier de Beynac”

Vervolg vanaf september 2023

ZAL HET (n)OOIT klaar zijn?

Dordogne :

le feuilleton de la déviation de Beynac ​

Bijgaand enkele updates van de laatste ontwikkelingen rondom Beynac

Update april 2024:

Voor het niet naleven van een bevel om de bouwplaats van de ringweg in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, moet het departement een boete betalen, nadat het al eerder 489.000 euro moest betalen.

Op dinsdag 16 april 2024 heeft La cour administrative d’appel de Bordeaux het departement Dordogne veroordeeld tot het betalen van 1,433 miljoen euro voor het niet uitvoeren van sloopwerkzaamheden aan de ringweg rond Beynac, waarvan de vergunning voor de werkzaamheden was ingetrokken, samen met de verplichting om de locatie in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Update maart 2024:

Wat gaat er gebeuren?

Nadat het dossier is onderzocht, moet de préfet beslissen of hij er al dan niet toestemming voor geeft. Daarna gaat het onvermijdelijk naar de rechtbank!

Wat wel eens het laatste seizoen van de soap rond de déviation de Beynac zou kunnen worden, is net begonnen. De préfet van de Dordogne heeft vergunningsaanvragen ontvangen voor het multimodale project dat wordt gesteund door het departement. Aan het eind van het onderzoek – dat ongeveer tien maanden zal duren – zal hij een beslissing nemen. 

Update 8 januari 2024:

Le Département stemt voor “le projet de déviation de Beynac”, met wijzigingen na de openbare raadpleging

Op 8 januari 2024 werd over het tweede project gestemd door “le Conseil Départemental”, inclusief de conclusies van de openbare raadpleging die tussen 28 september en 9 november in het departement werd gehouden. Le Conseil départemental de la Dordogne is op maandag 8 januari in een buitengewone zitting bijeengekomen en heeft ingestemd met het project dat bekend staat als “Boucle Multimodale d’Accès aux Deux Rives de la Vallée de la Dordogne” (de “multimodale ontsluitingslus naar beide oevers van de Dordogne-vallei), beter bekend onder de verkorte naam “Nouveau Projet Beynac”.

Deze nieuwe aanvraag werd in mei 2023 ingediend door het departement, nadat het eerste project was afgewezen door le Tribunal Administratif en de Raad van State. “Vandaag de dag is dit project geen wegenproject, maar in de eerste plaats een milieuproject”, verklaarde Germinal Peiro, voorzitter van het departement.

Van de 50 gekozenen stemden er 36 voor en 14 onthielden zich van stemming . De tekst werd aangenomen.

Gekozen functionarissen stemden over de amendementen op het project:

  1. Invoering van eenrichtingswegverkeer van oost naar west en een rijstrook gewijd aan zachte mobiliteit (schone en milieuvriendelijke vervoersmiddelen. Dit omvat wandelen, steppen of fietsen) in Beynac in juli en augustus op de huidige RD70.
  2. Herinrichting van het station van Fayrac en invoering van haltes in juli en augustus en haltes op aanvraag ‘s ochtends en ‘s avonds de rest van het jaar.
  3. Aanpassing van de routes van de elektrische pendeldienst: toevoeging van een halte in Monrecour en toevoeging van een specifieke route ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds naar La Roque-Gageac en Domme.
  4. Verduidelijking van de fiets- en voetgangersroutes naar de vier kastelen (Milandes/ Castelnaud/ Beynac/ Marqueyssac) vanaf de halte Fayrac en de V91.
  5. Details van de structuren op het terrein.
  6. Bijstelling van de kosten van het project naar aanleiding van de raadpleging: “de geraamde totale kosten van het project zoals gepresenteerd tijdens de raadpleging worden geraamd op 39,8 miljoen euro exclusief BTW, dat wil zeggen 47,8 miljoen euro inclusief BTW (waarvan 21,3 miljoen euro inclusief BTW al is uitgegeven), waarbij nog een bedrag van 1,1 miljoen euro moet worden opgeteld voor de aankoop van grond”. Het gewijzigde project geeft aan dat het totale bedrag 51,2 miljoen euro inclusief btw zou zijn.

Update 8 december 2023:

Na verschillende weken van openbare raadpleging in de Dordogne, zijn de conclusies gepubliceerd. Er worden een reeks aanbevelingen gedaan en er wordt gewezen op de vragen die niet zijn beantwoord door de Conseil Départemental. Het verslag werd gepubliceerd na weken van raadpleging in de Dordogne (tussen 28 september en 9 november). Tijdens deze periode konden de inwoners van de Périgord hun mening geven en vragen stellen over “le deuxième projet de déviation” dat gepland is door le Conseil départemental de Dordogne. In totaal werden 2.121 meningen ingediend, online of in de registers die beschikbaar waren in bepaalde gemeentehuizen rond Beynac.

1306 deelnemers leverden in totaal 2.003 bijdragen online, waarvan de helft anoniem. Het aantal bijdragen steeg sterk aan de vooravond van de sluitingsdatum. Aan het papieren register deden 103 mensen mee.

Ook al verschilt dit tweede project sterk van het eerste, volgens le Conseil départemental blijven de aangevoerde argumenten dezelfde: “ontlasting van de wegen en verbetering van de verkeersveiligheid” en “ontwikkeling van het toerisme en de lokale economie”. Het nieuwe aspect betreft ecologie, met de “ontwikkeling van zachte mobiliteit”.

De tegenstanders vertrouwen op gerechtelijke uitspraken. Volgens het rapport blijft het belangrijkste argument van de tegenstanders het niet naleven van gerechtelijke uitspraken: “de tegenstanders van het project betwisten de rechtsgrondslag van het nieuwe project en hekelen het verband met het vroegere project”.

De kosten van de nieuwe werken werden ook bekritiseerd: “Sommige respondenten hadden kritiek op de aanzienlijke investeringen die al waren gedaan, terwijl anderen zich zorgen maakten dat het project naar boven zou worden bijgesteld in lijn met de inflatie, en weer anderen zetten vraagtekens bij de kosten van het onderhoud en de exploitatie van de hele multimodale lus”. Ook benadrukken de tegenstanders de gevolgen van het project voor het milieu: “Er is bezorgdheid geuit over de ecologische gevolgen van het project, waarbij de nadruk werd gelegd op de schadelijke effecten op flora en fauna. Aan de andere kant benadrukten andere respondenten dat er rekening is gehouden met milieukwesties, in het bijzonder door het compensatiebeleid van het project”.

23 vragen zijn onbeantwoord gebleven. Een paar voorbeelden: “Wat kost het project (rekening houdend met de inflatie)? Hoeveel kost het om het project uit te voeren en te onderhouden? Hoe past dit project in de strijd tegen de kunstmatige verkaveling? Waarom investeren in de multimodale lus in plaats van andere investeringen te ondersteunen: een ziekenhuis, een zwembad, wegenonderhoud, een crèche?”

Het doel van deze raadpleging is niet om te zeggen of het project al dan niet moet doorgaan. Er zijn aanbevelingen gedaan die le Conseil départemental vrij kan toepassen: het publiek beter informeren over de voortgang van het project, een toezichtcomité oprichten zodat de buurtbewoners actief kunnen deelnemen aan de controle van de verbintenissen die het departement is aangegaan.

Le Conseil départemental zal het project nu aanpassen tot februari volgend jaar, en een nieuwe verse publiceren voordat er een openbaar onderzoek wordt gestart.

Bron: France Bleu Périgord