Update “Contournement routier de Beynac”

Vervolg vanaf september 2023

ZAL HET (n)OOIT klaar zijn?

Dordogne :

le feuilleton de la déviation de Beynac ​

Bijgaand enkele updates van de laatste ontwikkelingen rondom Beynac

Update 8 december 2023:

Na verschillende weken van openbare raadpleging in de Dordogne, zijn de conclusies gepubliceerd. Er worden een reeks aanbevelingen gedaan en er wordt gewezen op de vragen die niet zijn beantwoord door de Conseil Départemental. Het verslag werd gepubliceerd na weken van raadpleging in de Dordogne (tussen 28 september en 9 november). Tijdens deze periode konden de inwoners van de Périgord hun mening geven en vragen stellen over “le deuxième projet de déviation” dat gepland is door le Conseil départemental de Dordogne. In totaal werden 2.121 meningen ingediend, online of in de registers die beschikbaar waren in bepaalde gemeentehuizen rond Beynac.

1306 deelnemers leverden in totaal 2.003 bijdragen online, waarvan de helft anoniem. Het aantal bijdragen steeg sterk aan de vooravond van de sluitingsdatum. Aan het papieren register deden 103 mensen mee.

Ook al verschilt dit tweede project sterk van het eerste, volgens le Conseil départemental blijven de aangevoerde argumenten dezelfde: “ontlasting van de wegen en verbetering van de verkeersveiligheid” en “ontwikkeling van het toerisme en de lokale economie”. Het nieuwe aspect betreft ecologie, met de “ontwikkeling van zachte mobiliteit”.

De tegenstanders vertrouwen op gerechtelijke uitspraken. Volgens het rapport blijft het belangrijkste argument van de tegenstanders het niet naleven van gerechtelijke uitspraken: “de tegenstanders van het project betwisten de rechtsgrondslag van het nieuwe project en hekelen het verband met het vroegere project”.

De kosten van de nieuwe werken werden ook bekritiseerd: “Sommige respondenten hadden kritiek op de aanzienlijke investeringen die al waren gedaan, terwijl anderen zich zorgen maakten dat het project naar boven zou worden bijgesteld in lijn met de inflatie, en weer anderen zetten vraagtekens bij de kosten van het onderhoud en de exploitatie van de hele multimodale lus”. Ook benadrukken de tegenstanders de gevolgen van het project voor het milieu: “Er is bezorgdheid geuit over de ecologische gevolgen van het project, waarbij de nadruk werd gelegd op de schadelijke effecten op flora en fauna. Aan de andere kant benadrukten andere respondenten dat er rekening is gehouden met milieukwesties, in het bijzonder door het compensatiebeleid van het project”.

23 vragen zijn onbeantwoord gebleven. Een paar voorbeelden: “Wat kost het project (rekening houdend met de inflatie)? Hoeveel kost het om het project uit te voeren en te onderhouden? Hoe past dit project in de strijd tegen de kunstmatige verkaveling? Waarom investeren in de multimodale lus in plaats van andere investeringen te ondersteunen: een ziekenhuis, een zwembad, wegenonderhoud, een crèche?”

Het doel van deze raadpleging is niet om te zeggen of het project al dan niet moet doorgaan. Er zijn aanbevelingen gedaan die le Conseil départemental vrij kan toepassen: het publiek beter informeren over de voortgang van het project, een toezichtcomité oprichten zodat de buurtbewoners actief kunnen deelnemen aan de controle van de verbintenissen die het departement is aangegaan.

Le Conseil départemental zal het project nu aanpassen tot februari volgend jaar, en een nieuwe verse publiceren voordat er een openbaar onderzoek wordt gestart.

Bron: France Bleu Périgord

Update 22 oktober 2023:

Nu de door de préfecture gevraagde openbare raadpleging over enkele weken, op 9 november, ten einde loopt, hadden de voorstanders van “le nouveau projet de la déviation de Beynac” op 22 oktober 2023 een demonstratie georganiseerd. Ze hadden gemeenteraadsleden en het publiek opgeroepen om samen de nieuwe versie van de rondweg om de vallei te verdedigen – “une boucle multimodale”.
De bijeenkomst begon om 10 uur ‘s ochtends buiten het oude station Fayrac in Castelnaud-la-Chapelle. Er waren ongeveer 500 deelnemers. Rond 10.30 uur begonnen de ongeveer dertig aanwezige volksvertegenwoordigers aan een 15 minuten durende mars, gevolgd door buurtbewoners. Onder de demonstranten bevonden zich de voorzitter van het departement, Germinal Peiro, senator Marie-Claude Varaillas en de burgemeester van Sarlat, Jean-Jacques de Peretti. De burgemeester van Périgueux, Delphine Labails, nam ook het woord. Ze beschreef het project als “niet alleen voor toeristen, maar voor ons, de inwoners van de Périgord”.
Bewoners die eerder tegen “la déviation de Beynac” waren, waren ook aanwezig: ze zeiden dat ze van gedachten waren veranderd door deze nieuwe versie van de rondweg om het dorp, voorgesteld door het departement. Ze waren overtuigd door de nieuwe transportmiddelen die in het nieuwe plan zijn opgenomen, namelijk treinen en fietsen. Een ZAD ( zone à défendre) om de eerste bouwplaats te verdedigen
De leden van de vereniging “J’aime Beynac et sa vallée”, die deze demonstratie hadden georganiseerd, deelden mede zelfs te bereid zijn om een ZAD op te richten. Ze willen de sloop van de nieuwe weg tussen het Château des Milandes en Fayrac voorkomen, zoals opgelegd door de rechtbank. De voorzitter van het departement, Germinal Peiro, riep de aanwezige bewoners op om bij te dragen aan de openbare raadpleging, die tot 9 november zal lopen. Na afloop van deze raadpleging heeft het departement twee maanden de tijd om het project aan te passen aan de ontvangen meningen. De préfet kan dan besluiten om een openbaar en milieu onderzoek te starten, waarin deze raadpleging wordt meegenomen.

Bron: France Bleu Périgord

Update 20 oktober 2023:

Aanhangers van het nieuwe project “Déviation de Beynac” roepen op tot een betoging op zondag 21 oktober 2023.

Om het nieuwe plan te verdedigen, roepen aanhangers van het nieuwe project “Déviation de Beynac” op tot een nieuwe bijeenkomst op zondag 21 oktober om 10.00 uur voor het oude station van Castelnaud-Fayrac “om onze planeet en ons erfgoed te beschermen, veiligheid te garanderen, het algemeen belang te verdedigen en verspilling van overheidsgeld te voorkomen”, staat op de poster.
Een nutteloze bijeenkomst, zeggen de tegenstanders, ervan overtuigd dat het project niet zal slagen.

Update 9 oktober 2023:

Op maandag 9 oktober 2023 organiseerden tegenstanders van de rondweg een presentatie van hun suggesties. Fiets en spoor spelen een belangrijke rol.
Terwijl het departement net het nieuwe plan voor de rondweg van Beynac heeft onthuld en er een openbare raadpleging is gestart over het onderwerp, presenteerden de tegenstanders van de rondweg op hun beurt hun project en hun ideeën.

De bijeenkomst vond laat in de middag plaats op maandag 9 oktober in een zaal van restaurant Malleville in Beynac-et-Cazenac en werd bijgewoond door ongeveer veertig mensen. Onder de organisatoren van de bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk was, bevonden zich “les associations Sauvons la vallée de la Dordogne” en “la Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest” (Sepanso), die van oudsher tegen de déviation zijn.

Update 28 september 2023:

De voorwaarden van de openbare raadpleging rond het “deuxième projet de déviation de Beynac” zijn nu bekend. De préfet van de Dordogne wil de mening van Périgourdins verzamelen over dit tweede project. De plannen worden op donderdag 28 september 2023 gepresenteerd door het departement en de voorzitter van het departement, Germinal Peiro. Het vooroverleg duurt zes weken (tot en met donderdag 9 november). Dit overleg wordt georganiseerd in verband met de toepassing van de Milieuwet, de kenmerken ervan en de impact ervan op het milieu en de ruimtelijke ordening.

Op maandag 2 oktober wordt om 18.00 uur een eerste openbare bijeenkomst georganiseerd in het “théâtre de l’Odyssée” in Périgueux. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de lijst met plaatsen gepresenteerd waar de geplande thematische workshops over veiligheid, mobiliteit en economie en toerisme zullen plaatsvinden. Deze bijeenkomsten vinden elke woensdag in oktober plaats.

Le Conseil départemental de la Dordogne heeft een nieuw ontwikkelingsproject ingediend voor de Voie de la Vallée de la Dordogne om de toekomstige mobiliteit te bevorderen. Dit project is erop gericht om aan de behoeften van de bevolking en de regio te voldoen, terwijl het gebied behouden blijft, de biodiversiteit wordt bevorderd en de opwarming van de aarde wordt tegengegaan.

Het project voorziet in de algehele ontwikkeling van de Gouden Driehoek van de Dordognevallei, die meer dan 800.000 betalende bezoekers per jaar verwelkomt, door resoluut te kiezen voor de ontwikkeling van zachte mobiliteit in een rustige omgeving.

Het project omvat de aanleg van de groene weg V91, die uiteindelijk zal zorgen voor een 240 km lange verbinding tussen Souillac en Libourne, evenals de heropening van het station Castelnaud-Fayrac, de introductie van elektrische pendeldiensten, nieuwe faciliteiten voor de ontwikkeling van fietsen, wandelen, treinen en kanoën, en veiligheidsmaatregelen voor de oversteekplaats Beynac en de lokale weg tussen Castelnaud en Fayrac. Dit alles omvat ambitieuze maatregelen om de biodiversiteit te beschermen.

Het project zal van 28 september tot 9 november worden onderworpen aan een voorafgaande raadpleging onder auspiciën van de prefect van de Dordogne en twee garanten die zijn aangesteld door la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).

Uw mening op het gemeentehuis of departement
Périgourdins kunnen hun meningen, vragen en voorstellen ook indienen. Van 28 september tot en met 9 november worden er spreekuren georganiseerd in les locaux de la direction du patrimoine routier, paysager et des mobilités, in Coulounieix-Chamiers (99 avenue Winston Churchill), elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Bewoners kunnen tijdens de geplande uren ook hun mening geven in de gemeentehuizen van Saint-Vincent-de-Cosse, Castelnaud-la-Chapelle, Vézac en Beynac-et-Cazenac. De registers liggen op donderdagochtend 5, 12, 29 en 29 oktober tussen 9.00 en 12.00 uur in de gemeentehuizen.

Een online-registratie
Mocht u toch niet kunnen komen, dan  is er vanaf 28 september een registratie op internet toegankelijk.

Per e-mail of per post
Verenigingen of bedrijven kunnen hun vragen per post sturen naar de beheerders van deze raadpleging (per e-mail: roland.peylet@garant-cndp.fr of naar het volgende postadres: CNDP (commission du débat public), ter attentie van mevrouw Brigitte Fargevieille en de heer Roland Peylet, 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Parijs.

Wat is het doel van deze raadpleging?
De resultaten van alle meningen, reacties die op het gemeentehuis, in het departement, per post of online zijn verzameld, worden binnen een maand (voor 9 december) doorgestuurd naar “la commission du débat public” en naar het departement voor publicatie. Het departement heeft dan twee maanden de tijd om te bepalen welke maatregelen nodig zijn.

Bron: France bleu

Update 12 september 2023:

Angélique de Labarre, eigenaresse van het Château des Milandes zegt dat ze voor het deviation-project is. Bovenal roept zij op tot een waardige uitweg uit de situatie die de Dordogne-vallei jarenlang heeft gekend. Belangrijk, want in de strijd tussen de twee kampen telt elke steun. Dus een “châtelaine”, eigenaar van een kasteel met ongeveer 200.000 bezoekers per jaar, is belangrijk. Tot nu toe was zij altijd “neutraal”.

Update 9 september 2023:

Zaterdag 9 september maakte de voorzitter van de Departementsraad, op uitnodiging van de vereniging J’aime Beynac et sa vallée, de contouren van het nieuwe project bekend. In grote lijnen is het de bedoeling om eenrichtingsroutes te creëren voor vrachtauto’s boven de 3,5 ton, behalve voor lokale diensten natuurlijk. Het doel is om te voorkomen dat vrachtwagens vastlopen als ze het dorp doorkruisen.