Overheid

Conversiebonus: hoe profiteer je ervan?

Om u te helpen een schonere auto te kopen, is er een conversiebonus (sloopbonus) beschikbaar. Dit laatste wordt onder voorwaarden uitgekeerd bij de aankoop of huur van een emissiearm voertuig als het afgedankte voertuig tegelijkertijd een oud diesel- of benzinevoertuig is. Maar wie kan erom vragen? Hoe werkt het precies? 

Wie kan de conversiebonus aanvragen?

Om in aanmerking tek omen voor een conversiebonus, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:

  • een volwassen natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een vestiging in Frankrijk of een staatsadministratie rechtvaardigt
  • woonachtig zijn in Frankrijk
  • voor een natuurlijk persoon, een referentiebelastinginkomen per eenheid van minder dan of gelijk aan € 22.983,- 
  • een oud vervuilend voertuig vernietigen in de drie maanden voorafgaand aan of de zes maanden volgend op de factuurdatum van het nieuw verworven of geleasde voertuig
  • een emissiearm voertuig kopen of leasen dat aan bepaalde criteria voldoet

Hier kunt u meer informatie vinden

Bron: economie.gouv.fr