Milieusticker

crit'air

Op 1 juli 2016 is in Frankrijk de wet Crit’Air in werking getreden. Hiermee kunnen Franse gemeentes permanente en tijdelijke milieuzones instellen. Binnen een milieuzone moeten alle auto’s voorzien zijn van een Crit’Air milieusticker.

milieustickers

In een aantal plaatsen (o.a. Bordeaux) mag vanaf 2022 niet meer worden gereden met een te vervuilend voertuig. Tot die tijd wordt het verkeer gedifferentieerd volgens de Crit’Air-vignetten.

Sinds het prefectuurdecreet van 24 maart 2021 is de Crit’Air-sticker officieel nodig, in een grote omtrek van de regio Bordeaux in het geval van een piek in de luchtvervuiling.

Reis je regelmatig met de auto naar Frankrijk en verwacht je de grotere steden te bezoeken, dan kan het handig zijn om van tevoren een milieusticker te bestellen. De milieusticker is overigens jaren geldig.

Parijs geldt als een permanente milieuzone (Zone à Circulation Restreinte, ZCR). Dit betekent dat de milieusticker verplicht is op alle wegen. Sinds 1 juli 2019 is de milieuzone van Parijs uitgebreid naar het gehele gebied binnen de A86.

Dat betekent voor de automobilist dat:

  • voertuigen met een Crit’Air milieusticker 5 en niet-geclassificeerde voertuigen op doordeweekse dagen tussen 8.00 en 20.00 niet mogen rijden in het gebied binnen de A86. Voor zware voertuigen, bussen en touringcars geldt dit verbod ook in het weekend tussen 8.00 en 20.00 uur.
  • voertuigen met een Crit’Air milieusticker 4 op doordeweekse dagen van 8.00 tot 20.00 uur niet mogen rijden in het gebied binnen de ringweg (périphérique) van Parijs. Voor zware voertuigen, bussen en touringcars geldt dit verbod ook in het weekend tussen 8.00 en 20.00 uur.
  • de ringweg (périphérique) zelf en de bossen van Vincennes en Boulogne sinds 1 juli 2019 op alle tijden verboden zijn voor niet-geclassificeerde voertuigen en Crit’Air 5.
  • voertuigen met een Crit’Air milieusticker 0 tot en met 3 (benzineauto’s van 1997 en dieselauto’s vanaf 2006) dus gewoon het centrum van Parijs in mogen. In de zone daaromheen (dus tot aan de A86) worden alleen auto’s met milieusticker 0 tot en met 4 op alle tijden toegelaten (benzineauto’s vanaf 1997 en dieselauto’s vanaf 2001).

Is er sprake van extreme luchtvervuiling (pic de pollution), dan kunnen permanente milieuzones worden uitgebreid.

Het verbod geldt dus niet voor de A86 zelf.

Steden als Parijs en Grenoble waren pioniers bij het opzetten van het  “projet de ZFE (zone à faible émission”). Lyon, Lille en Clermont volgden. Eind 2021 zouden dat er nog zeven moeten zijn: Aix-Marseille, Nice, Toulon, Montpellier, Straatsburg, Rouen en Toulouse.
Ten eerste zullen bestelwagens en trucks worden betrokken. De eerste Crit’Air 5 personenauto’s en tweewielers worden in 2023 verboden.

De gemiddelde Franse auto is rond de 10,8 jaar. Auto’s van 10 tot 15 jaar vertegenwoordigen het grootste deel van het wagenpark (9,7 miljoen), voor de meest recente van maximaal 3 jaar (6,6 miljoen). Maar auto’s ouder dan 20 jaar zijn nog steeds goed voor meer dan 10% van de voertuigen.