Overheid

Frankrijk wil het gebruik van software uitbreiden om niet-aangegeven veranda’s en schuren te vinden. De Franse belastingdienst maakt al gebruik van software om niet-aangegeven zwembaden op te sporen. Nu willen ze daar een stap verder in om andere niet-aangegeven constructies op te sporen.

Bovenaan hun lijst staan uitbreidingen zoals veranda’s en tuinhuisjes, waarvoor afhankelijk van de grootte een verhoging van de plaatselijke onroerend-goedbelasting en een eenmalige betaling bij de bouw geldt.

Voor pergola’s – zolang zij niet zijn afgesloten zoals een veranda – is echter geen aangifte vereist.

Dit maakt deel uit van de plannen van de Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) om belastingfraude te blijven bestrijden en ervoor te zorgen dat de informatie waarover zij beschikken actueel is. Het gaat niet om schuurtjes van minder dan 5 m², maar eerder om 10 – 15 m² die als extra kamer kunnen worden gebruikt. Hieronder vallen ook andere werkzaamheden waarvoor een Déclaration Préalable de Travaux of Permis de Construire bij de mairie moet worden ingediend, maar die niet bij de belastingdienst zijn aangegeven, zoals kameruitbreidingen.

Dit heeft in de loop der jaren geleid tot een toenemend aantal nalatigheden waar het DGFiP nu achteraan wil.

Het DGFiP gelooft dat ongeveer één tot tien procent van dergelijke uitbreidingen niet worden aangegeven en dus niet worden belast zoals het hoort.

De proef begint in 2024 in enkele (nog onbekende) departementen en wordt daarna in het hele land ingevoerd.

De autoriteiten blijven letten op niet-aangegeven zwembaden en de vervolging daarvan heeft de overheidskas ongeveer 50 miljoen euro aan onbetaalde belastingen opgeleverd.

Cijfers over het aantal niet-aangegeven zwembaden dat door de regeling is gepakt, zullen naar verwachting eind dit jaar worden bekendgemaakt. Als u een niet-aangegeven schuur of veranda hebt, heeft u nog tijd om deze aan te geven bij de autoriteiten