De rechter spreekt.......

Belangrijke update over automatisch verlies Nederlandse nationaliteit

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de zaak ‘Tjebbes’ uitspraak gedaan: belangrijk want de kans zat er in dat de Nederlandse wetgeving op sommige delen in strijd zou blijken met het EU-recht. Dat blijkt inderdaad het geval. “De Rijkswet op het Nederlanderschap bepaalt dat je automatisch je Nederlandse nationaliteit verliest als je langer dan tien jaar buiten Nederland of de EU woont en je ook de nationaliteit van een ander land hebt.

Vandaag heeft de rechter bepaald dat dit automatische verlies van het Nederlanderschap (door ons als juridische valstrik gekwalificeerd, omdat de meesten het niet wisten of redelijkerwijs hadden kunnen weten) in deze zaak in strijd is met het Europees recht.
Als gevolg hiervan moet de Minister van Buitenlandse Zaken in individuele gevallen bekijken of dit verlies van het Nederlanderschap, en daarmee ook het verlies van hun burgerschap van de Europese Unie (EU), “uit het oogpunt van EU-recht” onevenredig is. Indien ja, dan moeten zij met terugwerkende kracht weer Nederlander kunnen worden. In het zaak “Tjebbes” moet het Ministerie dit binnen vier maanden kunnen duiden. Dit is goed nieuws voor (oud) Nederlanders in het buitenland! Zij kunnen vanaf vandaag toch een Nederlands paspoort gaan aanvragen. De bevoegde autoriteit zal dan moeten beoordelen of het verlies van de Nederlandse nationaliteit jegens hen mogelijk onevenredig was. Als dat inderdaad zo was, dan moeten de oud-Nederlanders met terugwerkende kracht worden beschouwd als Nederlanders, die nooit hun nationaliteit verloren. Zij komen dan in aanmerking voor een nieuw paspoort.
Voor Nederlanders die door tijdsverloop hun Nederlandse nationaliteit zijn kwijtgeraakt, geldt dat zij de mogelijkheid moeten krijgen om de evenredigheid daarvan alsnog te laten toetsen. Dat kan door een paspoort aan te vragen, zo oordeelt de Raad van State. Aan de hand van een afweging van individuele omstandigheden moet de autoriteit die een paspoort kan afgeven, alsnog beoordelen of het verlies van het Nederlanderschap destijds onevenredig is geweest. Blijkt dit het geval, dan moet de betrokkene tóch als Nederlander worden aangemerkt.”

Wat gaat er nu gebeuren?

Natuurlijk moet de uitspraak qua duiding nog verder worden bestudeerd. Maar de tendens is duidelijk, en de rechter heeft gesproken.

Als SNBN roepen wij de regering op om niet opnieuw met een halfzacht compromis te komen, maar deze uitspraak als een kans te zien om de nationaliteitswetgeving zodanig te herzien, dat deze daadwerkelijk gemoderniseerd wordt naar de 21e eeuw en in in de lijn komt te liggen van de meeste Europese landen om ons heen – zoals Noorwegen, België, Frankrijk, Italië en Duitsland. Of dit nog in een wetsvoorstel gedurende dit jaar kan gebeuren, zo net voor de Tweede Kamerverkiezingen, zal de vraag zijn, maar in ieder geval zal het volgende regeringsakkoord hiervoor een uitgelezen mogelijkheid bieden.

Dit hebben wij vandaag ook aan Trouw laten weten. Volgens Eelco Keij, voorzitter van de Stichting Nederlanders buiten Nederland, hebben duizenden oud-Nederlanders te maken gehad met het onvrijwillig verlies van hun paspoort. De stichting noemt de beslissing van de Raad van State een positieve stap die hoort bij de realiteit van nu met veel gemengde gezinnen en Nederlanders die overal ter wereld wonen en ook weer terugkeren.”

Heeft u uw Nederlanderschap ooit automatisch verloren en zou u dit getoetst willen zien om dit terug te krijgen? Laat het ons weten!

Samen staan we sterker. Graag horen we van degenen die deze “toetsingsmogelijkheid” serieus zouden willen overwegen (door een paspoort aan te vragen). We gaan een lijst maken van degenen die dit zouden willen doen, zodat we een betere inschatting kunnen maken over hoeveel getroffenen we het hebben (we vermoeden duizenden, maar wellicht zal niet iedereen de aanvraag voor een nieuw paspoort in willen zetten).

Mail ons op info@snbn.nl!

Bron: Stichting Nederlanders buiten Nederland (12 februari 2020) of klik hier