FANF: Update juli 2022

Wonen in Frankrijk met een Nederlands rijbewijs*

U kunt uw Nederlands (of in een ander EU-land afgegeven) rijbewijs in Frankrijk gedurende de geldigheidsduur ervan gewoon blijven gebruiken.
Het is dus niet noodzakelijk na vestiging in Frankrijk uw Nederlands rijbewijs om te wisselen voor een Frans rijbewijs.
Maar, in de volgende gevallen is het omwisselen van uw rijbewijs voor een Frans rijbewijs verplicht gedurende de geldigheid van het Nederlandse rijbewijs:

  • U verzoekt om een nieuwe categorie (uitbreiding);
  • U begaat in Frankrijk een verkeersovertreding met als gevolg een verlies van punten, een rijbeperking, een tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid, of een intrekking van het rijbewijs;
  • Diefstal van uw rijbewijs;
  • Uw rijbewijs is ernstig beschadigd of is verloren.

Uw Nederlands rijbewijs is verlopen: omwisselen en verlengen van uw rijbewijs
Is uw Nederlands rijbewijs verlopen en u bent in Frankrijk gevestigd dan moet u een Frans rijbewijs aanvragen. Dit moet u ‘online’ doen.
De gang van zaken is (duidelijk en uitvoerig) beschreven op de website van de Franse overheid: L’échange de votre permis de conduire européen contre un permis français.
Deze website heeft naast een Franse ook een Engelse versie.

Indien u zelf geen internetverbinding bezit, heeft u de mogelijkheid vanaf de (Sous-) Préfecture de online procedure te doorlopen. Als u daarom vraagt wordt daarbij eveneens assistentie verleend. Op de website van de Nederlandse Overheid kunt u eveneens (in het Nederlands) lezen wat u moet doen om een Frans rijbewijs te krijgen, onder verwijzing naar de bovengenoemde website van de Franse overheid.
Met name wordt hier ingegaan op de Nederlandse aspecten (echtheidsverklaring van het rijbewijs in het Engels, beëdigde vertaling naar het Frans, …). Hier wordt ook informatie gegeven hoe te handelen indien uw rijbewijs is gestolen, verloren of in beslag genomen.

Indien u er niet uitkomt, kunt u het informatiecentrum van de Nederlandse overheid contacteren (o.a. telefonisch) met uw vragen.

*Dit artikel is een actualisering van het artikel over dit onderwerp dat eerder op de FANF-website is verschenen.

DIGID en Rijbewijs

DigiD app is recentelijk aangepast

Na het videobellen voor DigiD activatie is er meer goed nieuws te melden. Het heeft even geduurd (ruim 2 jaar) maar de ID-check functie in de DigiD app werkt nu voor alle paspoorten. Het was voorheen niet mogelijk om met een in het buitenland (grensgemeenten en ambassades) uitgegeven paspoort een ID-check uit te voeren.
De ID-check wordt o.a. toegepast wanneer men een telefoonnummer wil wijzigen of toevoegen aan DigiD. Hoewel er nog wat kinderziektes zijn, is dit weer een goede stap vooruit!

Nederlands rijbewijs in het buitenland

Bent u voor bijvoorbeeld vakantie of werk tijdelijk in het buitenland? En is dit niet langer dan 8 maanden? Dan kunt u met uw Nederlands rijbewijs blijven rijden. Woont of studeert u in het buitenland? Dan krijgt u te maken met andere regels. Ook als bijvoorbeeld uw Nederlands rijbewijs verloopt.
Woont u in een Europees land, dan mag u nog een tijdje met uw Nederlands rijbewijs rijden. Hoe lang dit is, vraagt u na in het land waar u woont. Wilt u uw rijbewijs verlengen? Dit kan niet in Nederland (wel als u student bent). Wissel uw rijbewijs om in het land waar u woont. Meer informatie hierover leest u op de website van Nederland wereldwijd of klik hier.

Nederlands rijbewijs omwisselen voor rijbewijs uit Frankrijk

Woont u in Frankrijk en is uw Nederlandse rijbewijs (bijna) verlopen? Dan kunt u uw rijbewijs niet meer verlengen. U kunt alleen uw Nederlandse rijbewijs omwisselen voor een Frans rijbewijs. Zolang uw Nederlandse rijbewijs nog geldig is, kunt u het in Frankrijk gebruiken. Verloopt uw rijbewijs? Dan kunt u uw Nederlandse rijbewijs online omwisselen voor een Frans rijbewijs. Op de website van de Franse overheid kunt u meer informatie vinden. U hoeft niet opnieuw rijexamen te doen. Bent u buiten Nederland en is uw Nederlandse rijbewijs kwijt of gestolen? Dan mag u niet autorijden. Is dit het geval, dan kunt u hier meer informatie vinden.

Vanaf 17 maart is er een nieuwe site, van de Franse overheid, waar je rechtstreeks met vragen aangaande je rijbewijs terecht kunt, namelijk: recours.permisdeconduire.gouv.fr

Stichting GOED (Grenzeloos onder éen dak)/Nederland Wereldwijd/RDW/Service-Public.fr/Gouv.fr
Print Friendly, PDF & Email