DIGID met SMS-functie

Beschik je over een DigiD? Dan is het handig om te weten dat de Nederlandse overheid de DigiD veiliger wil maken door er een verplichte sms-functie aan te koppelen. Alle overheidsinstellingen zullen naar verwachting al dit jaar met deze nieuwe DigiD gaan werken. Iedereen die er gebruik van maakt, moet daarom een nieuwe DigiD aanvragen. Voor mensen die in Nederland wonen, kan dat op de website www.digid.nl. Ze krijgen dan na drie dagen een brief thuisgestuurd met een activeringscode, waarmee ze online de DigiD kunnen activeren. In de toekomst ontvang je dan wanneer je ergens inlogt met je DigiD, eerst per sms een code, die je moet invoeren. Nadat de nieuwe DigiD met sms-functie verplicht is geworden, kun je bij geen enkele overheidsinstelling meer met de oude DigiD inloggen.

Woon je buiten Nederland? De procedure voor het aanvragen van de nieuwe DigiD met sms-code geldt helaas alleen voor inwoners van Nederland. Naar Nederlanders in het buitenland worden uit veiligheidsoverwegingen geen activeringscodes verzonden. De buitenlandse Nederlanders moeten de code ophalen aan een DigiD-balie in Nederland (in enkele gemeentehuizen aan de Belgische en Duitse grens of op Schiphol) of bij de ambassade van hun land (als die een DigiD-balie heeft). Het is aan te bevelen om tevoren telefonisch een afspraak te maken.

Maar… voor in het buitenland wonende Nederlanders die AOW ontvangen of die een brief van de SVB hebben gekregen dat ze binnenkort AOW-gerechtigd worden, én die een BSN (burgerservicenummer) bezitten, bestaat daarnaast de mogelijkheid om de nieuwe DigiD en de activeringscode online aan te vragen via de SVB-website:
                                              https://www.svb.nl/int/nl/aow/direct_regelen/dni/
De gehele procedure verloopt vervolgens online! Op aanvragen via de SVB worden namelijk wél activeringscodes naar buitenlandse adressen verstuurd, omdat de adressen van AOW-ers door de SVB zijn gecontroleerd. Klik op bovengenoemde pagina eerst op de link “Uw DigiD aanvragen” (onder de toelichting). Op de volgende pagina worden BSN en andere persoonlijke gegevens gevraagd en de rest wijst zich vanzelf.
Na het versturen van de aanvraag krijg je na ongeveer een week een brief met “Vertrouwelijk” op de envelop, waarin de activeringscode plus een handleiding. Binnen een maand moet je de DigiD activeren, anders moet je de aanvraag opnieuw doen.
De handleiding ziet er ingewikkelder uit dan zij is. Wel je mobieltje bij de hand houden, want alvorens de activeringscode op de DigiD-website in te voeren, krijg je een sms-code toegestuurd, die eerst moet worden ingevuld. Pas daarna kun je de activering­scode invoeren. Vervolgens versturen en meteen daarna ontvang je een email dat je DigiD is geactiveerd.

Diegenen die geen mobieltje bezitten, kunnen ervoor kiezen om via de vaste telefoon gesproken codes toegestuurd te krijgen. Maar, nog niet-gepensioneerde Nederlanders in Frankrijk moeten helaas naar Nederland of naar de ambassade in Parijs om (gewapend met hun paspoort met BSN) hun activeringscode op te halen.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig een 24/7 Loket Buitenland in te richten t.b.v. informatie en dienstverlening aan Nederlan­ders in het buitenland. Op 12 juni heeft bij dat ministerie een bijeen­komst plaatsgevonden met als titel “Klankbordrol Loket Buitenland”.
De VBNGB (Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het buitenland) was ook voor deze bijeenkomst uitgenodigd, evenals de ­Dienst Digitale Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Logius, die voor de DigiD verantwoordelijk is.

Bron: Theodora Besse
Eerder verschenen op Nederlanders.fr
https://www.nederlanders.fr/profiles/blogs/digid-krijgt-sms-functie

De uitkomst van deze bijeenkomst was helaas bij de verschijning van dit nummer nog niet bekend. Zodra er meer bekend is, laten wij het uiteraard weten, hetzij in het volgende nummer van EAUDEVIE, hetzij op onze website.
Overigens heb ik uiteraard ook geprobeerd de app “DIGID” te installeren op mijn telefoon, maar dat is mij helaas nog niet gelukt omdat de software op mijn telefoon verouderd is. Ik durf dit bijna niet te zeggen….. Dit zou dus betekenen dat wij allebei een nieuwe telefoon moeten kopen…maar misschien lukt het later. Maar.. op de site staat te lezen: DigiD-app ondersteunt geen toestellen meer met Android-versie ouder dan 6.0 en ik heb 4.4.4. De procedure hoe te handelen staat op de site van de SVB wel duidelijk beschreven, dus misschien heeft u meer geluk dan ik. Ik heb nu de SVB en DIGID om raad gevraagd en gevraagd wat ik nu moet doen. Ik vrees dat zij zeggen dat ik geen andere keus heb dan een nieuw toestel aanschaffen maar ik heb nog geen antwoord ontvangen. Ik kom er nog op terug.

Op 28 juni jl. heeft de SVB telefonisch contact met mij opgenomen en mij geadviseerd voor o.a. de SVB de berichtenbox uit te zetten zodat ik voortaan weer een “normale” brief krijg. Voor de DIGID-problemen had de SVB geen oplossing. DIGID heeft zelf nog niet gereageerd helaas. Ik kom er dus nog op terug.