waterkrachtcentrales

Elektriciteitsproductie steeg met 20%

Veel regen in 2021 (doet zich om de 20 jaar voor), maar daardoor een gelukkig jaar voor EDF. Het EDF zag de elektriciteitsproductie met 20% toenemen op de stuw-dammen van de Dordogne. Twee overstromingen moesten worden opgevangen, begin februari op de Vézère, de Maronne en de Dordogne, en op 14 juli op de Vézère. Deze uitzonderlijke regenval maakte het mogelijk om 20% meer hydro-elektrische energie op te wekken in vergelijking met een gemiddeld jaar. EDF moet er ook voor zorgen dat de hulpbron wordt verdeeld in overeenstemming met de behoeften van de ecosystemen, de landbouw, het toerisme, kortom alle gebruikers van de rivier stroomafwaarts van de dammen.

Een investering van 20 miljoen

Er werd 20 miljoen geïnvesteerd. De geïnvesteerde 20 miljoen euro werd gebruikt om de apparatuur en daarmee de winstgevendheid van de dammen te moderniseren. De turbines, generatoren en transformatoren hebben geprofiteerd van verbeteringen om ze betrouwbaarder te maken en beter af te stemmen op de eisen van het elektriciteitsnet.
Deze cijfers zijn in deze tijd heel belangrijk.
De stuwdammen in de Dordogne hebben het mogelijk gemaakt om 1,5 miljoen mensen in de hele Dordogne-vallei van elektriciteit te voorzien. Op het vasteland van Frankrijk zijn er ongeveer 2.300 water-krachtcentrales, van microcentrales tot de grootste dammen, waarvan er 436 door EDF worden beheerd. 

De 3 grote dammen van Bergerac maken deel uit van de 58 dammen en 28 EDF-centrales die zijn gegroepeerd in “le Groupe d’Exploitation Hydraulique” die de Dordogne exploi-teert. Een GEH met meer dan 300 agenten.

In het departement Dordogne voorzien de stuwdammen van Bergerac, Mauzac en Tuilières in de elektriciteitsbehoefte van 70.000 inwoners. Die van Tuilières gebouwd tussen 1905 en 1908 is de belangrijkste, het staat onder EDF-concessie voor een periode van 40 jaar die loopt tot 2042.

De stuwdammen zijn elk weekend vanaf maart en gedurende het zomerseizoen iedere dag te bezoeken! Reserveren is noodzakelijk. Vorig jaar verwelkomde de Tuilières 6000 bezoekers en die van Bort-les-Orgues meer dan 18 000.

Kijk voor meer informatie op de website van het EDF