Enkele veranderingen per 1 april 2024

Afkondiging van de wet op gezond ouder worden. De wet “Bien Vieillir”(Gezond ouder worden) werd op 8 april 2024 ingevoerd en voorziet in de erkenning van het bezoekrecht en het recht om een huisdier op te nemen in een bejaardentehuis. Gezins- en sociale uitkeringen worden op 1 april 2024 met 4,6% verhoogd; de groene verzekeringssticker op de voorruit van de auto wordt afgeschaft; aangifte inkomstenbelasting 2023 kan vanaf 11 april online worden gedaan; de energiecheque 2024 wordt vanaf 2 april naar diegenen gestuurd die daarvoor in aanmerking komen…
Kinderbijslag, RSA, activiteitentoeslag, kinderopvangtoeslag, schooltoelage… Afschaffing van de solidariteitscoëfficiënt (bonus/malus) vanaf 1 april 2024 voor verzekerden van wie de pensionering ingaat vóór 1 december 2023. De inkomensgrens voor aanvullende ziektekostenverzekeringen is verhoogd. Als gevolg van een besluit gepubliceerd in het Journal Officiel op 17 februari 2024, verdubbelt het bedrag van de medische franchises van toepassing op doosjes geneesmiddelen, ingrepen uitgevoerd door een medisch assistent en medisch vervoer op 31 maart 2024. Een ander decreet, gepubliceerd op dezelfde dag, stelt een nieuw bedrag vast voor de forfaitaire bijdrage op raadplegingen en medische ingrepen. Een “vaccinvernieuwingscampagne” voor de oudste en meest kwetsbare leden van de bevolking zal lopen van maandag 15 april tot zondag 16 juni 2024, met een mogelijke verlenging tot 15 juli 2024 afhankelijk van de epidemiologische situatie. De proef met therapeutische cannabis is verlengd.

 • De “Winterstop” geldt van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024. Dit is de periode waarin uitzettingsprocedures tegen huurders door verhuurders worden opgeschort. De winterstop geldt echter niet in bepaalde situaties (bijvoorbeeld  kraker(s) in woonruimte, ontruiming uit de echtelijke woning op last van de rechter).
 • Einde groene verzekeringssticker op de voorruit (groene kaart): hoe zit het met rijden in het buitenland?
  Bij een controle langs de weg zal de politie uw nummerplaat kunnen gebruiken om te controleren of u goed verzekerd bent, dankzij het Fichier des Véhicules Assurés (FVA).
  Maar hoe kunt u buiten Frankrijk bewijzen dat u verzekerd bent?
  Of u nu op zakenreis gaat of op vakantie, u moet een paar voorzorgsmaatregelen nemen, afhankelijk van uw bestemming…Reist u naar een van de 35 landen in de Europese Economische Ruimte (Espace économique européen) of Zwitserland, dan hoeft u niets te doen.
  Reist u buiten de Europese Economische Ruimte? Rij dan niet rond zonder de International Motor Insurance Card (IMIC)! Dit document is essentieel voor bestemmingen in de buurt, zoals Marokko en Tunesië, maar niet alleen daar…

  Het dekt de volgende 8 landen: Albanië, Azerbeidzjan, Marokko, Moldavië, de Republiek Noord-Macedonië, Tunesië, Turkije en Oekraïne.  Voor alle andere landen die niet in de lijst staan, moet u een specifieke verzekering afsluiten.

 • Technische controles voor voor gemotoriseerde twee-, drie- en vierwielers worden ingevoerd vanaf 15 april 2024:
  De nieuwe technische keuring voor gemotoriseerde twee-, drie- en vierwielers moet u in staat stellen de staat van uw voertuig te controleren, eventuele gebreken op te sporen en te laten repareren. Deze verplichte periodieke keuring geldt voor voertuigen van categorie L, waaronder :
  bromfietsen;
  motorfietsen;
  scooters;
  gemotoriseerde driewielers;
  lichte en zware vierwielers.
  De nieuwe technische keuring wordt geleidelijk ingevoerd volgens onderstaand tijdschema:
 • als uw voertuig vóór 1 januari 2017 is geregistreerd, moet de eerste keuring uiterlijk op 31 december 2024 worden uitgevoerd.
 • als uw voertuig vóór 1 januari 2017 is geregistreerd en de verjaardag van de eerste registratie vóór 15 april valt, moet de keuring worden uitgevoerd tussen 15 april en 14 augustus 2024;
 • als uw voertuig tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 is geregistreerd, moet de eerste keuring in 2025 worden uitgevoerd;
 • als uw voertuig tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 is geregistreerd, moet de eerste keuring in 2026 worden uitgevoerd;
  als uw voertuig na 1 januari 2022 is geregistreerd, moet het binnen vierenhalf tot vijf jaar na het in het verkeer brengen voor het eerst een technische keuring ondergaan.

De technische keuring is 3 jaar geldig.

 • Aangifte inkomstenbelasting 2023:
  Als u online indient, profiteert u van extra termijnen. De termijnen zijn afhankelijk van uw departement (woonplaats op 1 januari 2024):

  23 mei 2024 om 23.59 uur: departementen 01 tot 19 en niet-ingezetenen ;
  30 mei 2024 om 23.59 uur: departementen 20 tot 54 ;
  6 juni 2024 om 23.59 uur: departementen 55 tot en met 976.

 • Een decreet van 27 maart 2024 schaft de drempel van sigaretten af die een particulier uit een land van de Europese Unie Frankrijk mag binnenbrengen.