Enkele veranderingen per 1 december 2023

Noodhulp voor slachtoffers van huiselijk geweld, financiële steun voor de installatie van een aangesloten thermostaat, belastingen.

Geld:

 • Vanaf 1 december 2023 gaat de maximale woekerrente omhoog.
 • Banken kunnen woningkredieten tot 6,11% verstrekken voor leningen met een vaste rente van 20 jaar of meer.
 • De kerstbonus wordt vanaf 15 december uitgekeerd aan de huishoudens met de laagste inkomens.

Belastingen:

 • Ontdekt u bij het lezen van uw aanslagbiljet dat u onjuiste bedragen over het hoofd heeft gezien of zelfs inkomsten of uitgaven bent vergeten te vermelden op uw aangifte inkomstenbelasting 2023 voor 2022? U kunt online wijzigingen aanbrengen tot en met 6 december 2023.
 • Taxe d’habitation op tweede woningen: deze moet  uiterlijk 20 december betaald zijn (bij elektronische betaling).

Familie:

 • Vanaf 1 december 2023 kan elk slachtoffer van huiselijk geweld financiële hulp krijgen om snel zijn/haar huis te verlaten, onderdak te vinden en onmiddellijk uitgaven te kunnen doen.

Huisvesting:

 • U kunt nu financiële hulp ontvangen wanneer u een aangesloten thermostaat heeft geïnstalleerd waarmee u de temperatuur van uw huis in realtime kunt aanpassen, of u nu een verhuurder of huurder bent en ongeacht uw inkomensniveau. Dit is een onderdeel van het “plan thermostat” van de regering.

Rechtsbijstand: een onlinedienst om aanvragen te vergemakkelijken en vertragingen te beperken:

 • Rechtsbijstand is een systeem dat iedereen met onvoldoende middelen in staat stelt te profiteren van overheidsbijstand in juridische zaken. De teleservice die het gemakkelijker maakt om rechtsbijstand aan te vragen is nu operationeel. “Peu importe nos moyens, on doit tous pouvoir être défendus” (wat onze middelen ook zijn, we moeten allemaal kunnen worden verdedigd). Dit is de slogan van de communicatiecampagne die door het Ministerie van Justitie is gelanceerd om meer bekendheid te geven aan rechtsbijstand en de nieuwe online dienst die de toegang tot rechtsbijstand vergemakkelijkt. Wat is rechtsbijstand en hoe werkt deze nieuwe online dienst? 
  Het platform “L’aide juridictionnelle” (rechtsbijstand) maakt het eenvoudiger voor u om bij de overheid een aanvraag in te dienen om uw juridische kosten vergoed te krijgen en helpt om de tijd te verkorten die gerechtsambtenaren nodig hebben om uw zaak te behandelen.

  U kunt online een aanvraag indienen als u naar de rechtbank wilt of als u wordt gedagvaard voor een Franse rechtbank van eerste aanleg of een hof van beroep (met uitzondering van Nieuw-Caledonië, Frans Polynesië en Saint-Pierre-et-Miquelon).

  Ga naar de website justice.fr en selecteer “Faire une demande d’aide juridictionnelle“(Rechtsbijstand aanvragen).

  Of ga rechtstreeks naar portail de l’aide juridictionnelle, waar u verbinding kunt maken via France Connect en vervolgens uw aanvraag kunt starten.

  Uw aanvraag wordt vooraf ingevuld met informatie van FranceConnect en de afdeling Overheidsfinanciën. U kunt uw aanvraag 24 uur per dag online volgen vanuit uw “espace personnel”.

Bron: Service-Public.fr

* Waarschijnlijk prijsstijgingen in 2024 voor : verzekeringen, elektriciteit, tabak, transport, banktarieven…