Enkele veranderingen per 1 februari 2023

Sparen; verhoging van de elektriciteitstarieven beperkt tot 15%; aanvraag brandstoftoeslag van € 100 vóór 28 februari; verhoging van de tol- en taxitarieven; nieuwe regels voor de vergoeding van nieuwe werkzoekenden; einde werkonderbrekingen zonder wachtdag, isolatie van positieve mensen, testen van contacten…....

 • Prijsverhogingen voor electriciteit zijn beperkt tot 15%
 • Verhoging van de rente van het livret A tot 3%
 • La Banque de France zal vanaf 1 februari op 1 juli 2023 een maandelijkse en niet langer driemaandelijkse herziening van de woekerrente uitvoeren
 • Voor nieuwe werkzoekenden van wie het dienstverband op of na 1 februari 2023 is geëindigd (tenzij de ontslagprocedure voor deze datum is ingeleid) is de duur van de WW afhankelijk van de arbeidsmarkt
 • Brandstoftoeslag 2023: 100 euro voor werknemers met een laag inkomen
 • Op 1 februari gaan de taxitarieven met 4% omhoog. De prijs van de minimumrit blijft vast op 7,30 euro. De geplafonneerde prijzen worden 4,18 euro voor ophalen, plus 1,21 euro per afgelegde kilometer en 38,98 euro per uur
 • Tolprijzen: een gemiddelde stijging van 4,75% in 2023
 • SNCF heeft aangekondigd dat de voorwaarden voor omruilen en terugbetaling in februari verscherpt zullen worden. Het treinticket omruilen kost nu een week voor vertrek 19 euro. Tot nu toe was het omruilen gratis tot drie dagen voor vertrek
 • Covid-19: Door de verbetering van de gezondheidssituatie in Frankrijk sinds begin 2023 veranderen de regels voor de aanpak van de Covid-19-epidemie. De afwijkende werkonderbrekingen, zonder een dag afwezigheid, voor mensen die positief getest zijn, worden vanaf 1 februari 2023 afgeschaft, volgens een decreet dat op 28 januari in het Journal Officiel is gepubliceerd. Bovendien heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd dat de systematische isolatie van Covid-19-positieve personen en het testen van contactgevallen na twee dagen vanaf 1 februari 2023 niet langer vereist zijn
 • Vaccinatie tegen seizoensgriep: de campagne is verlengd tot 28 februari 2023
 • Volkstelling 2023: Voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: tot 18 februari; voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners: tot 25 februari

Service-Public.fr