Enkele veranderingen per 1 maart 2024

Geld:

 • Vaste bijdragen en medische vergoedingen: Vaste bijdragen en medische franchises zijn bedragen die niet worden terugbetaald door ziekenfondsen en die u, op enkele uitzonderingen na, zelf moet betalen. De vaste bijdrage is een bedrag (ongeacht of het gedekt is door de ziekteverzekering of uw aanvullende ziekteverzekering) voor een consult of een ingreep uitgevoerd door een huisarts of specialist, behalve in het geval van een volledige ziekenhuisopname van één of meer dagen. Het decreet bepaalt dat dit bedrag niet lager dan €2 en niet hoger dan €3 mag zijn. Op dit moment is het €1.
 • Stijging van de tabaksprijzen: Na een verhoging van 50 centimes tot 1 euro op 1 januari, zullen de prijzen van bepaalde pakjes sigaretten op 1 maart opnieuw stijgen. De verhoging varieert van 50 tot 75 centimes. Dit geldt niet voor alle merken. Alle prijzen voor de verschillende merken zijn beschikbaar op de website van de douane.
 • Energiecheque: U kunt uw energiecheque voor 2023 gebruiken tot 31 maart 2024. Zoals elk jaar eindigt de winterstop op 31 maart.
 • Non-food producten
  Geen 70% korting meer op waspoeder of douchegel. Met de inwerkingtreding van de wet “Descrozaille” mogen kortingen op non-food producten – zoals hygiëne, schoonmaakmiddelen en parfums – in supermarkten niet meer dan 34% bedragen. Het doel van deze wet is om het gebrek aan evenwicht in de commerciële relaties tussen leveranciers en distributeurs te corrigeren.
 • Verlaging van de gasprijzen:
  Elke maand publiceert “La Commission de régulation de l’énergie” (CRE) haar “benchmark” prijs. Voor maart heeft de CRE een prijsdaling van 5% aangekon-digd, waardoor leveranciers hun tarieven aanzienlijk zouden moeten verlagen. De CRE stelt de prijs per kWh vast op €0,09291 (incl. btw) voor huishoudens die gas voornamelijk gebruiken voor verwarming, en op €0,11585 (incl. btw) per kWh voor huishoudens die gas gebruiken voor warm water en koken.

Rijbewijs:

 • Rijbewijs: van “automatische versnellingsbak” naar “handgeschakelde versnellingsbak”:
  Afgelopen juli 2023 kondigde toenmalig minister-president Elisabeth Borne een aantal maatregelen aan om het rijbewijs te hervormen. Onder andere een decreet dat bepaalt dat houders van een rijbewijs “automatische versnellingsbak” vanaf 1 maart 2024 niet langer drie maanden na validering hoeven te wachten om de opleiding “handgeschakelde versnellingsbak” te volgen. Het zal voortaan mogelijk zijn om zich voor deze opleiding in te schrijven vanaf de dag na de ontvangst van de resultaten van het rijbewijs.
 • U kunt nu een aanvraag indienen om uw roze papieren rijbewijs te laten vervangen door het nieuwe model ter grootte van een creditcard. 

Bron: Service-public.fr