Enkele veranderingen per 1 mei 2024

  • Uiterste datum voor het indienen van belastingaangiften 2023 (papieren versie) is 21 mei middernacht. Online aangifte uiterlijk 23 mei 2024 voor departementen 01 t/m 19 en niet-ingezetenen en 30 mei 2024 voor departementen 20 t/m 54; de deadline voor andere departementen is in juni;
  • Wijzigingen in de toegang tot MaPrime’Rénov;
  • Nieuwe bedragen die vanaf 6 mei worden betaald voor gezinsbijslagen en sociale uitkeringen die op 1 april zijn geherwaardeerd, gasprijzen;
  • Eigen risico op medische consulten;
  • Vaste bijdrage aan de compte personnel de formation (CPF) (persoonlijke opleidingsrekening)

Gastarieven: een verhoging van het referentietarief
Deze maatregel heeft betrekking op gebruikers van aardgas. Na maanden van dalingen zal de benchmarkprijs met 1,4% stijgen. Deze prijs wordt sinds het einde van het gereguleerde tarief als indicator gebruikt. Volgens de Commission de Régulation de l’Energie “zal de gemiddelde benchmarkprijs, inclusief belasting, tussen april en mei 2024 met 1,4% stijgen, van 109,71 €/MWh naar 111,19 €/MWh”. Dit betreft typische verbruikers van koken/warm water en verwarming.

Werk
Het maximumbedrag dat werknemers in de publieke sector kunnen ontvangen als forfaitaire telewerkvergoeding is uitzonderlijk verhoogd voor het jaar 2024, dat in het teken zal staan van de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024. De steun van maximaal 6 000 euro die wordt toegekend aan werkgevers die werkstudenten aanwerven, zal na 30 april 2024 niet langer van toepassing zijn op jongeren met een professionaliseringscontract. De begrotingswet voor 2023 bepaalt dat de werknemer zal moeten bijdragen in de kosten van de opleiding, VAE of vaardigheidsbeoordeling die wordt uitgevoerd in het kader van de “compte personnel de formation” (CPF).

Opleidingsrekening: werknemers moeten betalen
Tot nu toe hoefden werknemers niet te betalen om hun persoonlijke opleidingsrekening (CPF) te gebruiken. Een decreet van 29 april 2024 legt nieuwe verplichtingen vast voor het gebruik van het CPF vanaf 2 mei 2024. Er is een verplichte forfaitaire bijdrage van € 100 ingevoerd voor mensen die hun persoonlijke trainingsrekening willen gebruiken. Dit bedrag wordt geïndexeerd met de inflatie en kan elk jaar op 1 januari bij ministerieel besluit worden geherwaardeerd.

MaPrimeRénov’ evolueert
MaPrimeRénov’ is welbekend bij alle huiseigenaren die energierenovaties hebben uitgevoerd. Sinds 2020 is deze overheidssubsidie beschikbaar voor huis-eigenaren en mede-eigenaren, onderworpen aan een inkomenstest, om de energieprestaties van hun woning te verbeteren. Begin dit jaar was de regering van plan om de regeling te herzien, om grootschalige renovaties aan te moedigen in plaats van “eenmalige” werkzaamheden. Als reactie op de ineenstorting van het aantal aanvragen is echter een vereenvoudiging aangekondigd met ingang van 15 mei. Een energieprestatiediagnose zal niet langer vereist zijn voor isolatie- of ketelrenovatiewerkzaamheden. En eigenaren van vrijstaande huizen die geclassificeerd zijn als F of G zullen nog steeds kunnen genieten van bijstand, zelfs voor een enkel werk.

Verdubbeling van de forfaitaire bijdrage voor de sociale zekerheid
Op 15 mei 2024 zal de forfaitaire bijdrage voor medische raadplegingen verdubbelen van 1 euro naar 2 euro. Dit is het bedrag dat noch Sécurité Sociale noch ziekenfondsen vergoeden voor een bezoek aan een arts (huisarts of specialist), een röntgenonderzoek of biologische tests. Minderjarigen en zwangere vrouwen worden niet getroffen door de verdubbeling van dit forfait.