Enkele veranderingen vanaf 1 februari 2021

Tolgelden, tweewielerverkeer, taxitarieven, elektriciteit, gas, livret A-tarieven, tabaksprijzen, psychologiecheques voor studenten, verlenging van maaltijdbonnen…… Hier vindt u een selectie van wijzigingen vanaf februari 2021.

toltarieven

De toltarieven voor snelwegen stijgen vanaf 1 februari 2021 met gemiddeld 0,30% tot 0,65%. De gemiddelde stijging van deze tarieven bedraagt 0,44% voor alle maatschappijen die op het autosnelwegennet actief zijn. Voor meer informatie klik hier.

twee- of driewielige gemotoriseerde voertuigen (motoren en scooters)

Vanaf 1 februari 2021 is het overal in Frankrijk verboden voor gemotoriseerde twee- en driewielers om tussen twee rijen auto’s door te rijden. Het experiment met interlokaal verkeer (L’expérimentation de la circulation inter-files (CIF)) voor motoren en scooters op bepaalde wegen in 11 Franse departementen is op 31 januari 2021 afgerond. Kijk hier voor meer informatie.

MAAR update 27 februari 2021: Verkeersveiligheidsbureau Sécurité Routière zal een nieuwe proef lanceren om de veiligheid opnieuw te beoordelen na protesten van motorrijders. Ten minste 12 departementen in Frankrijk zullen vanaf juni van dit jaar experimenten uitvoeren om de veiligheid te meten van het toestaan ​​van motorfietsen om onder bepaalde omstandigheden tussen wachtrijstroken te rijden. Het nieuwe experiment gaat deze zomer van start.

Taxi's: tarieven van toepassing per 1 februari 2021

De taxitarieven, die vanaf 1 februari 2021 in werking moeten treden, worden vastgesteld bij een in het Publicatieblad van 29 december 2020 bekendgemaakte beschikking. In 2021 zijn de toepasselijke bedragen identiek aan die van het voorgaande jaar, met uitzondering van de forfaitaire tarieven voor reizen naar bepaalde luchthavens, die worden gewijzigd. Het minimumtarief voor een rit blijft vastgesteld op 7,30 euro voor alle taxi’s (Parijzenaars en niet-Parijzenaars). Het tarief voor het ophalen is beperkt tot 4,18 euro.

elektriciteit

Vanaf 1 februari 2021 zullen de gereguleerde tarieven voor elektriciteit van EDF en de lokale distributiebedrijven (LDC’s) met gemiddeld 1,6% stijgen.

Gas: + 3,5% vanaf 1 februari 2021

De gereguleerde tarieven voor Engie-gas stijgen met ingang van 1 februari 2021 gemiddeld met 3,5% ten opzichte van het schema dat sinds 1 januari 2021 van toepassing is.

Sparen

De tarieven voor spaarrekeningen zullen niet worden gewijzigd op 1 februari 2021. Dat is de datum waarop de gereglementeerde spaarrekeningtarieven worden herzien. De rente op het Livret A blijft gehandhaafd op 0,50%, de rente op het “Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS)” op 0,50% en de rente op het “Livret d’épargne Populaire (LEP)” op 1%.

Prijzen van tabak

De verkoopprijzen van tabak veranderen, zoals bepaald in een besluit dat is bekendgemaakt in het Publicatieblad van 13 januari 2021. De prijzen van sigaretten, cigarillo’s (dun soort sigaartje), sigaren en shag staan vermeld op de website van de douane.

De ondersteuningscheque voor studenten

Hulp aan studenten in moeilijkheden ten gevolge van de gezondheidscrisis.
De “Chèque d’Accompagnement Psychologique” (CAP) wordt in de maand februari ingezet. Het biedt toegang tot drie consulten met een psycholoog, zonder voorschot. De toepassingsvoorwaarden zullen binnenkort worden gespecificeerd.

2020 Restaurant Vouchers

Maaltijdbonnen 2020, die eind februari 2021 vervallen, kunnen bij uitzondering tot 31 augustus 2021 worden gebruikt.