Enkele wijzigingen vanaf 1 juli 2021

Stijging gasprijzen, gedeeltelijke werkloosheid, verlenging vaderschapsverlof…: dit verandert er op 1 juli 2021.

Stijging van de gasprijzen

Het gereguleerde verkooptarief voor aardgas verkocht door Engie zal op 1 juli fors stijgen, met bijna 10%. Met name de stijging van de wereldprijzen, volgens “La Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
“De stijging bedraagt 9,96% exclusief belastingen, waarvan 7,8% het gevolg is van de stijging van de gasprijzen op de wereldmarkt in verband met het economisch herstel”, legt de toezichthouder uit. Wetende dat 99% van het gas dat in Frankrijk wordt verbruikt, wordt geïmporteerd. En iets meer dan 2% van deze stijging is te danken aan de deelname van gas ten gunste van de energietransitie.

Gedeeltelijke werkloosheid

Het systeem van gedeeltelijke werkloosheid verandert vanaf 1 juli: de vergoeding die de betrokken werknemers ontvangen gaat van 84% van het nettoloon naar 72%.
Werknemers van bedrijven in de sectoren die het hardst door de crisis zijn getroffen en die van gesloten bedrijven worden niet geraakt door deze teruggang, meldt de overheidssite. Zij krijgen tot 31 augustus 2021 nog een vergoeding gelijk aan 84% van het nettosalaris.

Verlenging vaderschapsverlof

Vanaf 1 juli verandert het vaderschapsverlof. Het gaat naar tot 25 dagen voor de geboorte van een eerste kind, vergeleken met 11 opeenvolgende dagen eerder. En gaat van 18 naar 32 dagen vanaf de geboorte van een tweede kind.
Het is van toepassing op kinderen geboren vanaf 1 juli 2021 of eerder geboren maar van wie de geboorte vanaf die datum had moeten plaatsvinden. Het verlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen, stelt de overheid.

Europese gezondheidspas

Het Europese certificaat is vanaf 1 juli in de hele Europese Unie van kracht en moet reizen in tijden van gezondheidscrisis vergemakkelijken.
Dit document is sinds 25 juni beschikbaar op de website van Zorgverzekeringen. Reizigers kunnen met de gezondheidspas beperkingen, zoals quarantaine, vermijden.

De verkoop van ademtesters is verplicht

Ten slotte zullen vanaf juli de vestigingen die alcoholische dranken verkopen om mee te nemen, alcoholtests te koop moeten aanbieden.
Ook sites die alcoholische dranken online verkopen, moeten hieraan voldoen.

Fietsmarkering

Om te vechten tegen diefstal of illegale doorverkoop van fietsen moeten nieuwe fietsen die verkocht zijn door professionals gechipt worden vanaf 1 januari 2021. Deze verplichting is uitgebreid tot de gebruikte fietsen verkocht door professionals vanaf 1 juli 2021.

Vervoer van fietsen in touringcars

Vanaf 1 juli 2021 zullen nieuwe touringcars die voor geregelde intercitydiensten worden gebruikt, bij indiensttreding uitgerust zijn met een systeem voor het vervoer van ten minste 5 niet-gedemonteerde fietsen.

Beroepsgezondheidsprotocol

Het nationale protocol om de gezondheid en veiligheid van bedrijfsmedewerkers te waarborgen in het licht van de Covid-19-epidemie is op 30 juni 2021 bijgewerkt door le ministère du Travail.