Enkele veranderingen per 1 november 2021

Enkele veranderingen zijn:

 • Taxe d’habitation 2021;
 • Bijdrage l’audiovisuel public;
 • November is tabaksvrije maand;
 • Trêve hivernal,
 • GPS-toepassingen: de signalering van bepaalde verkeerscontroles kan verboden zijn;
 • Bergachtige gebieden: verplichtingen voor nieuwe voertuiguitrusting in de winter.

Taxe d'habitation 2021:

Er geldt een geleidelijke afschaffing van de woonbelasting naar inkomen. Vanaf 2023 betaalt geen enkel huishouden taxe d’habitation op zijn/haar résidence principale (hoofdverblijf). Tweede woningen en vakantieverblijven vallen niet onder deze maatregel.
Bijna 80% van de Franse huishoudens hoeft deze belasting niet meer te betalen. In 2021 kunnen huishoudens die nog niet hebben geprofiteerd van de afschaffing van hun taxe d’habitation, aanspraak maken op een vrijstelling van 30% op hun résidence principale. Op de site impots.gouv.fr kunt u nakijken of u in 2021 te maken krijgt met een vrijstelling of vermindering. Le Projet de Loi de Finances pour 2022 (de financieringswet 2022) voorziet in een vrijstelling van 65% van de belasting voor de hogere inkomens. Betaalt u maandelijks via automatische incasso, dan kunt u tot 15 december 2021 een verzoek indienen om uw incasso naar beneden bij te stellen om eventueel vanaf januari 2022 van deze vrijstelling te genieten.

Bijdrage l'audiovisuel public:

Bent u huurder of eigenaar en is uw woning voorzien van een televisie, dan moet u een tv-licentie of bijdrage aan de publieke omroep betalen (€ 138,-). Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kunt u worden vrijgesteld van het betalen van deze gemeentelijke heffing.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw leeftijd en uw inkomen kunt u echter vrijstelling krijgen als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • geen televisie of soortgelijk apparaat hebt;
 • ouder zijn dan 60 jaar onderworpen aan inkomen, en niet onderworpen zijn aan onroerendgoedbelasting (l’impôt sur la fortune immobilière-IFI);
 • de minimumleeftijd (solidariteitsuitkering voor ouderen of aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering) ontvangen, afhankelijk van het inkomen;
 • de invaliditeitsuitkering voor volwassenen (toucher l’allocation adulte handicapé-AAH) ontvangen;
 • gehandicapt zijn en door de handicap niet in staat zijn om in uw werk te voorzien;
 • weduwe of weduwe zijn, afhankelijk van het inkomen;
 • vrijgesteld van omroepbijdrage vóór 2005, en hebben had 82 jaar op 1 ste januari 2021 of zijn uitgeschakeld of leven met een handicap, en niet onderworpen zijn aan belasting op onroerend goed (IFI’s);
 • in een bejaardentehuis of verpleeghuis wonen;
 • een referentiebelastinginkomen gelijk aan 0 hebben.

Heeft u zowel in uw hoofdwoning als in een tweede woning een televisietoestel, dan bent u slechts één publieke audiovisuele bijdrage verschuldigd.

November is tabaksvrije maand! :

Vindt u het moeilijk om te stoppen met roken? Profiteer dan in november van de Mois Sans Tabac-actie” om te proberen te stoppen met roken. Door u te registreren op de “Mois Sans Tabac-website”, profiteert u van hulpmiddelen en advies om u te helpen te stoppen met uw laatste sigaret.

Trêve hivernal:

De winterstop is de periode waarin de ontruimingsprocedures van een huurder die zijn huur niet betaalt, worden opgeschort vanaf 1 november 2021 tot 31 maart 2022. Echter, de winterstop is niet van toepassing in alle situaties. Tot 31 maart zijn ook stroom- en gas afsluitingen verboden.

GPS-toepassingen: de signalering van bepaalde verkeerscontroles kan verboden zijn :

Het verbod op het melden van bepaalde politiecontroles wordt beslist door de préfecture op verzoek van de politie of rechtstreeks door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit verbod geldt voor alcohol-, verdovende middelencontroles of wegblokkades. Snelheidscontroles vallen niet onder deze maatregel.

De “Conseil Constitutionnel” heeft op 24 november 2021 naar aanleiding van een verzoek van de fabrikant van het navigatieprogramma “Coyote System” bepaald dat snelheidscontroles gesignaleerd mogen worden. Het verbod om bepaalde informatie door te geven, kan echter door de préfecture worden toegepast in het geval van wegcontroles waarbij voertuigen moeten worden onderschept.

Bergachtige gebieden: verplichtingen voor nieuwe voertuiguitrusting in de winter: :

Vanaf 1 november moeten automobilisten in verschillende gemeenten in 48 Franse departementen een ‘winteruitrusting’ in hun voertuig hebben. Bestuurders hebben de keuze: zij moeten winterbanden of sneeuwkettingen bij zich hebben. Die verplichting geldt ook voor diegenen die van plan zijn vakantie te vieren in een van deze gebieden. De verplichting staat aangegeven op borden (hier kunt u meer informatie vinden of lees het artikel in ons vorige nummer of op onze site).